Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. -

(1) Pentru copiii prevăzuți la art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, bazele de date transmise direcțiilor de muncă și protecție socială județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții teritoriale, de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale care au în subordine unități de învățământ, prin structurile teritoriale deconcentrate, precum și direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor municipiului București constituie documente justificative de plată a alocației de stat pentru copii.

(2) Pentru anul 2008, în situația în care baza de date transmisă de inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, în condițiile prevăzute de art. II alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2007, conține date incomplete cu privire la copiii pentru care se acordă alocația de stat, reprezentanții legali ai acestora sau, după caz, titularul se vor adresa cu cerere însoțită de documente doveditoare la unitățile de învățământ.

(3) Cererile prevăzute la alin. (2) se transmit lunar direcțiilor teritoriale de către unitățile de învățământ prin intermediul inspectoratelor școlare, până la data de 1 a fiecărei luni.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 577/2008:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
;
se încarcă...