Guvernul României

Hotărârea nr. 421/2008 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 mai 2008 până la 31 decembrie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 903/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială se majorează potrivit nivelurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Sumele corespunzătoare majorării alocațiilor de hrană vor fi suportate din aceleași fonduri din care sunt finanțate instituțiile publice de asistență socială.

Art. 2. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri alocația zilnică de hrană pentru consumurile colective din instituțiile private de asistență socială se stabilește cel puțin la nivelul prevăzut în anexa pentru instituțiile publice de asistență socială.

Art. 3. -

În limita bugetelor aprobate, consiliile județene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București și consiliile locale ale municipiilor, orașelor și comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, respectiv a serviciilor publice de asistență socială, un cuantum al alocației de hrană mai mare decât cel stabilit prin prezenta hotărâre.

Art. 4. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistență socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 16 aprilie 2008.

Nr. 421.

ANEXĂ

NIVELURILE
alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din
instituțiile publice de asistență socială

Nr. crt. Instituția publică de asistență socială Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană -
A. INSTITUȚII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU COPII
1. Centre de plasament pentru: - copii între 0-6 luni 6
- copii între 6-12 luni 6
- copii între 1-4 ani 6
- copii între 4-18 ani 8,3
- tineri între 18-26 de ani 8,3
2. Centre de primire 8,3
3. Centre maternale: - pentru copii nivelurile prevăzute la pct. 1
- pentru mame asistate 8,3
4. Centre de îngrijire de zi 6
5. Instituții de protecție specială destinate copilului cu handicap 8,3
6. Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate protecției copilului 8,3
7. Unități sau secții de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare și reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii infectați HIV/bolnavi SIDA 16,5
B. INSTITUȚII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL SPECIAL
1. Grădinițe speciale pentru copii cu deficiențe, cu vârsta între 3-7 ani inclusiv 5
2. Unități de învățământ special, inclusiv centre de zi, centre de educație, centre de pedagogie curativă și altele asemenea:
elevi între 7-18 ani inclusiv 7
tineri între 18-26 ani inclusiv 7
3. Copii/elevi/tineri cu deficiențe integrați în școala publică (individual sau în clase compacte) 7
C. INSTITUȚII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
1. Instituții de asistență socială pentru persoane cu handicap 8,3
D. INSTITUȚII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ADULȚI ȘI PERSOANE VÂRSTNICE
1. Cămine pentru persoane vârstnice 8,3
2. Cantine de ajutor social 6
3. Alte instituții publice de asistență socială cu regim rezidențial sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu handicap 8,3
E. INSTITUȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ 8,3
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...