Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ordinul nr. 893/1997 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 decembrie 1997 până la 31 decembrie 2011, fiind abrogat prin Ordin 856/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 893/2.527c.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Comisia Națională pentru Statistică

Ministru de stat, ministrul muncii și protecției sociale, și președintele Comisiei Naționale pentru Statistică,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, republicată, cu modificările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general, prevăzute în concepția generală a informatizării în România,

emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă completarea Clasificării ocupațiilor din România, aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică nr. 138/1949/1995*), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupații în economie, cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. -

Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*) Ordinul nr. 138/1949/1995 a mai fost modificat prin Ordinul nr. 559/2.112/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 4 decembrie 1996.

Ministru de stat, Președintele
ministrul muncii și protecției sociale, Comisiei Naționale pentru Statistică,
Alexandru Athanasiu Paul Wagner

ANEXĂ

LISTA
ocupațiilor care urmează a fi introduse în
Clasificarea ocupațiilor din România

1. Inginer pilot de încercare pag. 101, cod 214540
2. Subinginer proiectant mecanic pag. 101, cod 214541
3. Inginer economist pag. 123, cod 244109
4. Kinetoterapeut pag. 111, cod 222005
5. Se introduce o grupă de bază nouă "Specialiști în relații publice"
cu ocupații componente "Specialist în relații publice"
pag. 125, cod 2447 pag. 125, cod 244701
6. Laborant apă potabilă pag. 159, cod 311608
7. Inspector protecție civilă pag. 167, cod 315102
8. Monitor schi pag. 193, cod 347508
9. Administrator cont pag. 204, cod 421203
10. Referent operații între sedii pag. 204, cod 421204
11. Concierge pag. 206, cod 422205
12. Agent bursă pag. 198, cod 412205
13. Asistent maternal pag. 211, cod 513103
14. Șef formație pază și ordine pag. 215, cod 516906
15. Guvernantă la hotel pag. 213, cod 514205
16. Confecționer produse igienico-sanitare pag. 270, cod 814304
17. Alpinist utilitar pag. 229, cod 712920

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...