Guvernul României

Hotărârea nr. 292/2008 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 și 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Drăgășani, județul Vâlcea", la secțiunea I "Bunuri imobile" se completează cu pozițiile nr. 2471-2473, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 14 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bărbătești, județul Vâlcea", la secțiunea I "Bunuri imobile":

a) se abrogă pozițiile nr. 7 și 262;

b) se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 18, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: S = 2828 mp; adresa: Bărbătești, sat Bărbătești; vecini: D. comunal, P. Otăsău, Valea Bisericii, Buharu Vasile";

- la poziția nr. 124, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 1,3 km, l = 5,5 ml, intravilan, pietruit; descript: Z.Sig. - l = 1,5 ml de fiecare parte; adresa: comuna Bărbătești, sat Bărbătești; vecini: Ilinescu, Crețu Paraschiva, Savu Elisabeta, Enache Constantin";

- la poziția nr. 148, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 2,8 km, l = 5,5 ml, intravilan, pietruit; descript: Z.Sig. L = 2,8 km, l = 1 ml de fiecare parte; adresa: comuna Bărbătești, sat Bodești; vecini: Primăria Comunei Bărbătești, moștenitor Dumitrașcu Maria, comuna Stoenești";

- la poziția nr. 181, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 5 km, l = 5,5 ml, intravilan, pietruit; descript: Z.Sig. l = 1 ml de fiecare parte; adresa: comuna Bărbătești, sat Bărbătești; vecini: Chirca, Olariu, Bolovan";

- la poziția nr. 188, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 2 km, l = 6 ml, intravilan, pietruit; descript: Z.Sig. l = 1,5 ml de fiecare parte; adresa: comuna Bărbătești, sat Negrulești; vecini: Biserica Bărzești, Sacerdoțeanu Constantin, Rădoi Gheorghe";

c) se completează cu pozițiile nr. 380-382, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cernișoara, județul Vâlcea", la secțiunea I "Bunuri imobile":

a) se abrogă poziția nr. 35;

b) la poziția nr. 38, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 2600 mp, l = 4 m, pietruit cu șanțuri; adresa: sat Cernișoara; vecini: Porumbel-Bobora, Vartolomei-Ștefan Ion".

4. La anexa nr. 40 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lădești, județul Vâlcea" la secțiunea I "Bunuri imobile":

a) se abrogă pozițiile: nr. 18, 51 și 174;

b) la poziția nr. 218, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: L = 759 m, l = 4 m, pământ, pe care se realizează accesul la stația de epurare din DN 65 C; adresa: sat Păsculești, comuna Lădești";

c) se completează cu pozițiile nr. 220 și 221 conform anexei nr. 3.

5. Anexa nr. 41 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăpușata, județul Vâlcea", secțiunea I "Bunuri imobile" se completează cu pozițiile nr. 171-182, conform anexei nr. 4.

6. Anexa nr. 50 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Milcoiu, județul Vâlcea", secțiunea I "Bunuri imobile" se completează cu pozițiile nr. 123-125, conform anexei nr. 5.

7. Anexa nr. 52 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea", la secțiunea I "Bunuri imobile":

a) se abrogă pozițiile nr. 60, 66, 67 și 70;

b) la poziția nr. 15, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: S = 4.420 mp, vecini: N - teren privat, V - drum acces, S - drum județean, E - proprietatea Rizescu";

c) se completează cu pozițiile nr. 296-301, conform anexei nr. 6.

8. La anexa nr. 56 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Păușești, județul Vâlcea", la secțiunea I "Bunuri imobile":

a) se abrogă pozițiile nr. 5, 48, 51, 209 și 211;

b) se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 13, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: teren aferent Primărie S = 1.813 mp; adresa: Păușești, sat Păușești; vecini: E - Stroe Lucreția și def. Popescu Maria, V - DJ 125, N - Cămin cultural, S - Drum sătesc", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "484,62 RON";

- la poziția 14, coloana 4 va avea următorul cuprins: "Tehnice: teren aferent sport, S = 3.300 mp; adresa: Păușești, str. Barcanele; vecini: E - DJ 125, V - pârâul, N - Tâlvâc M., S - Preoțescu Dan", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: "865,92 RON";

c) se completează cu poziția nr. 406, conform anexei nr. 7.

9. La anexa nr. 57 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Păușești-Măglași, județul Vâlcea", la secțiunea I "Bunuri imobile":

a) se abrogă pozițiile nr. 1-5, 9,10, 26-30, 109, 113-114, 121 și 124-159;

b) se completează cu pozițiile nr. 168-176, conform anexei nr. 8.

10. Anexa nr. 58 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Perișani, județul Vâlcea", la secțiunea I "Bunuri imobile":

a) la poziția nr. 13, coloana 4 se modifică și va avea următorul cuprins: "Tehnice: 905 mp", coloana 6 se modifică și va avea următorul cuprins: "Valoare de inventar - 541,51 RON", iar coloana 7 se modifică și va avea următorul cuprins: "Situația juridică actuală - proprietate publică a comunei";

b) se completează cu pozițiile nr. 113-115, conform anexei nr. 9.

11. Anexa nr. 67 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Sălătrucel, județul Vâlcea", secțiunea I "Bunuri imobile" se completează cu pozițiile nr. 113-129, conform anexei nr. 10.

12. La anexa nr. 70 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Slătioara, județul Vâlcea", la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziția nr. 56.

13. Anexa nr. 87 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Diculești, județul Vâlcea", secțiunea I "Bunuri imobile" se completează cu pozițiile nr. 142-148, conform anexei nr. 11.

Art. II. -

Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 12 martie 2008.

Nr. 292.

ANEXA Nr. 1

JUDEȚUL VÂLCEA

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC
AL MUNICIPIULUI DRĂGĂȘANI

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau dării în folosință Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
2471 1.3.7.2. Str. Dimitrie Simulescu Face legătura între str. Ferdinand și str. Rahova; L = 1.968 ml, l medie = 14 ml fără infrastructură existentă 1965 1.047.830 Domeniul public al municipiului Drăgășani HCL nr. 73/2007
2472 1.3.7.2. Str. Căpitan Hoarcă Face legătura între str. Ferdinand și str. Dealul Olt; L = 2.026,5 ml; l. medie = 7 ml, din care 1.038 ml lungime - beton asfaltic și 988,5 ml fără infrastructură existentă, zonă de protecție 3 ml; 1965 650.175 Domeniul public al municipiului Drăgășani. HCL nr. 73/2007
2473 1.3.7.2. Str. Dealul Oltului L = 390 ml; l = 7 ml; zonă de protecție 3 ml, îmbrăcăminte asfaltică din balast 1965 148.321 Domeniul public al municipiului Drăgășani. HCL nr. 73/2007

ANEXA Nr. 2

JUDEȚUL VÂLCEA

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL
COMUNEI BĂRBĂTEȘTI

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
1 2 3 4 5 6 7
380 Rețeaua publică de alimentare cu apă Bărbătești Descriptiv: rețea alim. apă, L = 45 km, captare, bazin 2 x 200 mc, stație tratare și epurare apă 1994 3.624.183,00 Domeniul public al comunei Bărbătești HCL nr. 2/2007
381 1.6.4. Sediu nou primărie și Consiliu Local Bărbătești Tehnice: S = 400 mp; Descriptiv: regim înălțime P + 1, fundație și elevație din beton, acoperită cu țiglă; Adresa: Bărbătești, sat Bodești; Vecini: E - DJ 646 E Bodești-Bărbătești, V - Pârâu Otăsău, N - Canal regularizator, S - moșt. Mitroi Popescu 2006 289.803,00 Domeniul public al comunei Bărbătești. HCL nr. 2/2007
382 Teren sediu nou primărie și Consiliu Local Bărbătești Tehnice: S = 3.318 mp; Adresa: Bărbătești, sat Bodești; Vecini: E - DJ 646 E Bodești-Bărbătești, V - Pârâu Otăsău, N - Canal regularizator, S - moștenitor Mitroi P. 2006 56.400 Domeniul public al comunei Bărbătești. HCL nr. 2/2007

ANEXA Nr. 3

JUDEȚUL VÂLCEA

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL
COMUNEI LĂDEȘTI

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
1 2 3 4 5 6 7
220 1.8. Canalizare în sistem centralizat cu stație de epurare Tehnice: colector principal = 5.170 m, două stații de repompare, stație de epurare 2006 3.271.280 Domeniul public al comunei Lădești, HCL nr. 30/2007
221 1.6.2. Atelier școală - Liceul Teoretic Lădești Tehnice: suprafața construită = 188,68 mp, regim înălțime P + M, sistem constructiv: fundație b.a. zidărie din cărămidă, palnee b.a., învelitoare din tablă zincată 2006 331.648 Domeniul public al comunei Lădești, HCL nr. 30/2007

ANEXA Nr. 4

JUDEȚUL VÂLCEA

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC
AL COMUNEI LĂPUȘATA

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
1 2 3 4 5 6 7
171 1.8.1. Puț forare Șerbănești Echipat cu electropompă - P1 = 18,5 Kw 2006 21150 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
172 1.8.1. Puț forare Sărulești Echipat cu electropompă - P2 = 13,0 Kw 2006 20713 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
173 1.8.1. Stație repompare Șerbănești Putere - P = 1 x 1,2 Kw 2006 12698 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
174 1.8.1. Stație repompare Sărulești Putere - P = 1 x 1,2 Kw 2006 12698 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
175 1.8.1. Stație clorinare Șerbănești Compusă - un aparat cu vacuum cu o dozare CNEC = 12,53 gr. Clor/h, echipat cu o pompă centrifugă cu P = 3 Kw 2006 8174 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
176 1.8.1. Stație clorinare Sărulești Compusă - un aparat cu vacuum cu o dozare CNEC=12,53 gr. Clor/h, echipat cu o pompă centrifugă cu P=3Kw 2006 8174 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
177 1.8.1. Reductor de presiune Șerbănești Dn 40, Pn 16 2006 53983 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
178 1.8.1. Reductor de presiune Sărulești Dn 40, Pn 16 2006 53983 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
179 1.8.1. Rezervor 1 Sărulești Rezervor înmagazinare cu un V=200 mc, echipat electronic cu P=3Kw 2006 20706 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
180 1.8.1. Rezervor 2 Berești Rezervor înmagazinare cu un V=200 mc, echipat electronic cu P=3Kw 2006 19992 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
181 1.8.1. Rezervor 3 Șerbănești Rezervor înmagazinare cu un V=200 mc, echipat electronic cu P=3Kw 2006 19992 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007
182 1.8.1. Rețea de aducțiune și distribuție Rețea confecționată din PVC (PEID) Pn=6 bari pe o lungime totală de 16,460 m 2006 244231 Domeniul public al comunei Lăpușata. HCL nr. 26/2007

ANEXA Nr. 5

JUDEȚUL VÂLCEA

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL
COMUNEI MILCOIU

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
1 2 3 4 5 6 7
123 Monument - semnal de intrare în județ Tehnice: construcție din b.a. având înălțimea de 6 m și suprafața la bază de 22 mp; Descriptive: structură de rezistență din beton; Vecini: N - parcare; S - teren domeniu public; E - parcare; V - teren domeniu public 1970 9.028,64 Domeniul public al comunei Milcoiu. HCL nr. 14/2007
124 Teren aferent construcției monument - semnal de intrare în județ Tehnice: S=22 mp; Adresa: Milcoiu, sat Tepșenari; Vecini: N - parcare; S - teren domeniu public; E - parcare; V - teren domeniu public 1970 282 Domeniul public al comunei Milcoiu. HCL nr. 15/2007
125 Teren Tehnice: S=20 mp; Descriptive: categoria de folosință - pășune comunală; Adresa: Milcoiu, sat Tepșenari; Vecini: N - pășune comunală; S - DN 7; E - parcare; V - pășune comunală 2007 256 Domeniul public al comunei Milcoiu. HCL nr. 15/2007

ANEXA Nr. 6

JUDEȚUL VÂLCEA

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC
AL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
1 2 3 4 5 6 7
296 Teren punct Valea Bălcească, sat Valea Bălcească Tehnice: - teren neproductiv - extravilan. Descriptive: - 750 m.p.; Vecini: N - Drum acces; S - Zăvoi Topolog; E - Canal Valea Bălcească; V - Drum acces 1962 51.562 Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 45/2007
297 Teren punct Dosul - Râului - Pod, sat Dosul Râului Tehnice: - teren neproductiv - extravilan. Descriptive: - 750 m.p.; Vecini: N - râul Topolog; S - Zăvoi Topolog; E - zăvoi râu Topolog; V - Podul de trecere peste râul Topolog. 1924 51.562 Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 45/2007
298 Teren punct Rotărești - Stație, sat Rotărăști Tehnice: - teren neproductiv - extravilan. Descriptive: - 726,69 m.p.; Vecini: N - DJ 678 D; S - DJ 678 A; E - DJ 678 D; V - DJ 678 D 1962 50.099 Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 45/2007
299 Teren punct Valea Bălcească Tehnice: - teren neproductiv - intravilan. Descriptive: - 19755,75 m.p.; Vecini: N - DJ 678 D; S - Gherghina Gheorghe; E - Drum comunal; V - Petrescu Ioana, Neferu Aurelia 1948 1.358.194,65 Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 45/2007
300 Teren pășune - sat Rotărăști Tehnice: - teren pășune - 1170 m.p. Descriptive: - intravilan; Vecini: N - drum sătesc; S - moșt. Def. Bododea C-tin; E - rezervă comisia locală N. Bălcescu;V - Ocolul Silvic Stoiceni; 2007 1170 Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 62/2007
301 Teren arabil - sat Rotărăști Tehnice: - teren arabil - 304 m.p. Descriptive: - intravilan; Vecini: N - Drum județean; S - Luță Constantin; E - sediu primărie; V - Dobre Marina 2007 950 Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 62/2007

ANEXA Nr. 7

JUDEȚUL VÂLCEA

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL
COMUNEI PĂUȘEȘTI

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
1 2 3 4 5 6 7
406 Sistem de alimentare cu apă potabilă Tehnice: rețea aducțiune: PEID Pn6 De = 160x9,1 mm, L = 40 ml; rezervor de înmagazinare a apei = 600 m3; stație de clorare cu 1+1 aparate dozare; stație de pompare în rețeaua de distribuție echipată cu 2 pompe + 1 pompă separată de incendiu; rețea de distribuție = 21545 ml conducte PIED Pn6 bar, Pn10 bar; 65 cișmele stradale; 4 stații de repompare tip booster; Adresa: comuna Păușești 2006 2.725.576 Domeniul public al comunei Păușești. HCL nr. 11/2007

ANEXA Nr. 8

JUDEȚUL VÂLCEA

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL
COMUNEI PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
1 2 3 4 5 6 7
168 Izlaz comunal Tehnice: S = 21,53 ha pășune 1954 1 Domeniul public al comunei Păușești-Măglași. HCL nr. 44/2007
Adresa: comuna Păușești-Măglași, sat Ulmețel
Vecini: pădure privată
169 1.6.2. Clădire Atelier Școală Tehnice: S = 500 mp din cărămidă 1970 121.573 Domeniul public al comunei Păușești-Măglași. HCL nr. 39/2006.
Adresa: sat Păușești-Măglași
Vecini: E = Cebuc Ion, N = Oprescu Gheorghe, S = comuna Păușești-Măglași, V = comuna Păușești-Măglași
170 Teren aferent Atelier Școală Tehnice: S = 1976 mp curți construcții 1970 1 Domeniul public al comunei Păușești-Măglași. HCL nr. 39/2006
Adresa: sat Păușești-Măglași
Vecini: N = comuna Păușești-Măglași și Oprescu Gheorghe, S = comuna Păușești-Măglași, V = Fulga Ileana, E = Cebuc Ion
171 Teren construcții Tehnice: S = 1325 mp curți construcții Domeniul public al comunei Păușești-Măglași HCL nr. 44/2007
Adresa: sat Păușești-Măglași
Vecini: E = Cebuc Ion, S = DN 64 Râmnicu Vâlcea - Olănești, V = comuna Păușești-Măglași și Fulga Ileana, N = comuna Păușești-Măglași
172 1.3.7.1. Drum comunal Tehnice: pământ, L = 85 ml, l = 5 ml 1997 1 Domeniul public al
Tronson 1 Adresa: sat Vlăduceni - Oromulu comunei Păușești-Măglași. HCL nr. 26/2005
173 1.3.7.1. Drum comunal Tehnice: pământ, L = 195 ml, l = 5 ml 1997 1 Domeniul public al comunei Păușești-Măglași. HCL nr. 26/2005
Tronson 2 Adresa: sat Vlăduceni - Oromulu
174 1.3.7.1. Drum comunal Tehnice: pământ, L = 166 ml, l = 5 ml 1997 1 Domeniul public al comunei Păușești-Măglași. HCL nr. 26/2005
Tronson 3 Adresa: sat Vlăduceni - Oromulu
175 1.3.7.1. Drum comunal Tehnice: pământ, L = 98 ml, l = 5 ml 1997 1 Domeniul public al comunei Păușești-Măglași. HCL nr. 26/2005
Tronson 4 Adresa: sat Vlăduceni - Oromulu
176 Izlaz comunal Tehnice: S = 64,65 ha pășune 1954 1 Domeniul public al comunei Păușești-Măglași. HCL nr. 35/2006
Adresa: sat Valea Cheii
Vecini: N = proprietăți private, S = proprietăți private, E = proprietăți private, V = ROMSILVA

ANEXA Nr. 9

JUDEȚUL VÂLCEA

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL
COMUNEI PERIȘANI

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
1 2 3 4 5 6 7
113 1.6.2. Cămin cultural Spinu Tehnice: zidărie beton, acoperiș țiglă, suprafața construită = 118,65 mp, suprafața desfășurată = 168,35 mp Act vânzare și cumpărare nr. 498 din 25.04.2007 43.000 Domeniul public al comunei Perișani. HCL nr. 72/2007
114 Teren aferent Căminului cultural Spinu Tehnice: S = 236 mp Adresa: comuna Perișani, sat Spinu, județul Vâlcea Vecini: E - DN 7D, N,S,V - Popescu Nicușor Act donație nr. 497 din 25.04.2007 1.075 Domeniul public al comunei Perișani. HCL nr. 72/2007
115 1.8.6. Alimentare cu apă comuna Perișani Tehnice: rețea distribuție, L = 15,7 km P.N. 10.200 mm 2006 2.287.678 Domeniul public al comunei Perișani. HCL nr. 72/2007
Captarea 1 Valea Câmpului
Suprafața = 2.250 mp, cu vecini pe toate laturile Obștea de Moșneni Mlăceni
Captarea 2 Pârâul Cald
Suprafața = 2.600 mp, cu vecini la toate punctele cardinale Obștea Moșneni Mlăceni
Gospodărie apă, suprafața = 1.850 mp cu vecinii la E, V și N Obștea Moșnenilor Mlăceni și la S - DC 5
Bazin colectare
Volum 300 mc
Clădire stație clorinare, suprafața construită = 20,52 mp
Clădire stație comandă, suprafața construită = 52,20 mp

ANEXA Nr. 10

JUDEȚUL VÂLCEA

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC
AL COMUNEI SĂLĂTRUCEL

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau dării în folosință Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
1 2 3 4 5 6 7
113 1.3.17.1 Pod Pătești Tehnice: L = 20 m, l = 4 m; 2006 136.882 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Descriptive: beton armat;
Adresa: com. Sălătrucel, sat Pătești;
Vecini: N - pârâu; E - islaz comunal; S - pârâu Pătești; V - proprietăți agricole
114 1.3.17.1 Pod "La Miu" Tehnice: L = 50 m, l = 3 m; 2007 80.000 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Descriptive: placă fier beton armat;
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - ulița Mierloi; E - pârâu Coisca; S - drum acces; V - pârâu Coisca
115 Teren "La Iepuraș" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0327 ha 2002 40 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - Bușagă Gheorghe, Cernea Ioana; E - drum acces; S - Frunză Mariana; V - Frunză Mariana
116 Teren "La Troița Fânați" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0210 ha 2006 50 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel; nr. 14/2007
Vecini: N - Pătrașcu Florea; E - drum Șerbănești; S - moștenitori defunct Ciobotea Nicolae; V - S.C. Călimănești
117 Teren "La Magazin Sălătrucel" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0529 ha 1963 40 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - DJ 703G; E - Parohia Sălătrucel; S - moștenitori Manta Vasile, Brăneanu Vasile, Brăneanu Gheorghe; V - Ticuleanu Sergiu
118 Teren "La Pod Sima" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,20 ha 2007 600 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - DJ 703G; E - pârâu Pătești; S - rest proprietate primărie; V - drum de acces
119 Teren "La Piav" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0400 ha 1963 400 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - Roșca Ion; E - Lebu Ioan; S - Dispensar veterinar; V - Lebu Ioan
120 Teren "La Moara Pîrjol" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0308 ha 1963 400 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - Păunel Ion; E - Pârjol Vasile; S - Pârjol Vasile; V - Popa V. Maria
121 Teren "La Dispensar medical" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,20 ha 1963 600 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - Primăria Sălătrucel; E - DC 13; S - Ileana Florea, Rizea Maria; V - Ileana Florea
122 Teren "La Pod Brăneanu" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0225 ha 1989 40 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - pod șoseaua județeană; E - drum acces; S - Bușagă I. Gheorghe; V - pârâul Pătești
123 Teren "La Bazin Fânați" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0960 ha 1978 60 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - moștenitori Dugulan Dumitru; E - DC 13; S - DC 13; V - pârâu, moștenitori Dugulan Dumitru
124 Teren Sediu Poliție Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0600 ha 1963 800 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - drum acces; E - DC 13; S - Primăria Sălătrucel; V - ulița Valea Bodii
125 Teren "La Pod Școala" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0799 ha 2000 700 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - drum acces; E - moștenitori Drăghici Ristea; S - drum județean; V - ulița Valea Bodii
126 Teren "La Coisca Mârzoi" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,20 ha 2006 500 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - Cernea Vasile, Cernea Ioana; E - Bucura Nicolae; S - pârâu Coisca; V - drum acces
127 Teren "La Bănățeanu" - groapa de gunoi Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,5115 ha 2006 300 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - drum acces; E - rest proprietate; S - drum acces; V - Groapa Călimănești
128 Teren "La Troița eroilor" Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0130 ha 1950 800 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - pârâu Pătești; E - moștenitori Drăghici Ion; S - drum județean; V - drum județean
129 Teren "La Bazin C.F.R." Tehnice: situat în Sălătrucel, S = 0,0275 ha 2007 117.872 Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 21/2007
Adresa: com. Sălătrucel, sat Sălătrucel;
Vecini: N - Sora Florea; E - Mihăloiu Petre; S - moștenitori Nicu Filoftea; V - Sora Florea

ANEXA Nr. 11

JUDEȚUL VÂLCEA

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC
AL COMUNEI DICULEȘTI

Secțiunea I

- Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul PIF Valoare de inventar (lei) Situația juridică actuală
1 2 3 4 5 6 7
142. Teren parc- Budești Tehnice: S = 5.000 mp 1982 346 Domeniul public al comunei Diculești. HCL nr. 40/2007
Adresa: Diculești, sat Budești
Vecini: Drum județean, Cupăreanu Ion, Nicu Eugen
143. Teren școală Tehnice: S = 5.000 mp, teren aferent 1959 815,02 Domeniul public al comunei Diculești. HCL nr. 40/2007
Adresa: Diculești, sat Băbeni Oltețu
Vecini: Teren aferent școală
144. Teren dispensar Tehnice: S = 2.500 mp 1960 345,25 Domeniul public al comunei Diculești. HCL nr. 40/2007
Adresa: Diculești, sat Băbeni Oltețu
Vecini: Teren aferent dispensar
145. Teren Dealul Viilor Tehnice: S = 2.500 mp 1976 267,30 Domeniul public al comunei Diculești. HCL nr. 40/2007
Adresa: Diculești; sat Budești
Vecini: Vasilescu Virginia, Bidilici Ion
146. Teren Goleasca Tehnice: S = 8.000 mp 1935 920 Domeniul public al comunei Diculești. HCL nr. 40/2007
Adresa: Diculești, sat Budești
Vecini: Cupăreanu Sabin
147. Teren Goleasca Tehnice: S = 7.500 mp 1935 865 Domeniul public al comunei Diculești. HCL nr. 40/2007
Adresa: Diculești, sat Budești
Vecini: Giura Dănuț, Canal, Drum sătesc
148. Teren Bidrașcu Tehnice: S = 5.000 mp 1968 348 Domeniul public al comunei Diculești. HCL nr. 40/2007
Adresa: Diculești, sat Băbeni Oltețu
Vecini: Râul Olteț, Drum agricol
;
se încarcă...