Guvernul României

Hotărârea nr. 273/2008 pentru aprobarea modelului ștampilelor care se folosesc la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă modelul ștampilelor care se folosesc la alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2008, potrivit anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 12 martie 2008.

Nr. 273.

ANEXA Nr. 1

MODELUL
ștampilei de control a secției de votare

*) Se înscrie denumirea județului.

**) Se înscrie denumirea comunei, orașului sau a municipiului, după caz.

***) Se înscrie numărul secției de votare, conform numerotării făcute prin dispoziție a primarului.

****) Se înscrie numărul circumscripției electorale, așa cum a fost stabilit prin ordin al prefectului.

*****) Se înscrie numărul sectorului.

NOTĂ:

- Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.

- Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Ștampilele se confecționează prin grija prefectului.

ANEXA Nr. 2

MODELUL
ștampilei cu mențiunea "Votat"

NOTĂ:

Ștampila se confecționează și se distribuie în județe prin grija Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care stabilește și dimensiunea acesteia.

Tușul folosit pentru ștampile va fi de culoare albastră.

ANEXA Nr. 3

MODELUL
ștampilei biroului electoral de circumscripție comunală, orășenească,
municipală și de sector al municipiului București

*) Se înscrie denumirea județului.

**) Se înscrie numărul circumscripției electorale, stabilit prin ordin al prefectului.

***) Se înscrie comuna/orașul/municipiul, după caz, urmat de numele corespunzător.

****) Se înscrie numărul sectorului.

NOTĂ:

- Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.

- Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

- Ștampilele se confecționează prin grija prefectului.

ANEXA Nr. 4

MODELUL
ștampilei biroului electoral de circumscripție
județeană și a municipiului București

*) Se înscrie numărul circumscripției electorale județene, așa cum a fost stabilit prin hotărâre a Guvernului.

**) Se înscrie denumirea județului.

NOTĂ:

- Tușul pentru ștampile va fi de culoare albastră.

- Ștampila se confecționează prin grija prefectului.

- Dimensiunea ștampilei se stabilește de prefect, prin ordin, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

ANEXA Nr. 5

MODELUL
ștampilei Biroului Electoral Central

NOTĂ:

Ștampila se confecționează prin grija Ministerului Internelor și Reformei Administrative, care stabilește și dimensiunea acesteia.

;
se încarcă...