Guvernul României

Hotărârea nr. 269/2008 privind stabilirea modelului timbrului autocolant și a condițiilor de tipărire, de gestionare și de utilizare a acestuia la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 82 alin. (8) și al art. 125 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) La alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2008, cetățenilor care își exercită dreptul de vot în baza cărții de identitate li se aplică pe aceasta un timbru autocolant cu mențiunea "Votat" și data scrutinului.

(2) Membrii biroului electoral al secției de votare aplică timbrul autocolant pe versoul cărții de identitate și completează data scrutinului.

(3) Timbrul autocolant trebuie să asigure aderarea perfectă pe cartea de identitate, astfel încât să nu se poată detașa fără a se produce deteriorarea acestui document.

(4) Forma și conținutul timbrului autocolant sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Achiziționarea timbrelor autocolante se asigură de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

(2) Timbrele autocolante se predau de către Ministerul Internelor și Reformei Administrative prefecților, pe bază de proces-verbal.

(3) Prefecții distribuie timbrele autocolante primarilor pe bază de proces-verbal, care le predau, pe bază de proces-verbal, președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare până cel târziu în preziua alegerilor.

(4) După încheierea votării președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare vor preda primarilor timbrele autocolante neutilizate.

Art. 3. -

Timbrele autocolante au același format pentru toate circumscripțiile electorale, sunt imprimate cu litere de aceeași mărime, cu aceleași caractere și cu aceeași cerneală, într-un număr egal cu cel al alegătorilor care dețin cărți de identitate, cu un plus de 10%.

Art. 4. -

În vederea distribuirii timbrelor autocolante, structurile teritoriale ale Centrului Național de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative comunică primarilor cel târziu cu 15 zile înainte de ziua votării numărul alegătorilor care dețin cărți de identitate, înscriși în listele electorale permanente, pe fiecare secție de votare.

Art. 5. -

Ministerul Internelor și Reformei Administrative furnizează datele prevăzute la art. 4 în mod gratuit, în condițiile prevăzute la art. 10 alin. (6) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 12 martie 2008.

Nr. 269.

ANEXĂ

MODELUL
timbrului autocolant ce se aplică pe cartea de identitate a alegătorului
care votează la alegerile pentru autoritățile administrației publice
locale din anul 2008

NOTĂ:

Pătratul în care este încadrat cercul cu mențiunea "Votat" și cu rubrica "Data" are latura de 20 mm.

*) Se completează de către unul dintre membrii biroului secției de votare cu ziua, luna și anul scrutinului.

;
se încarcă...