Guvernul României

Hotărârea nr. 261/2008 privind înființarea de lectorate de limba română, acordarea indemnizațiilor și a altor sume lunare pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură și civilizație românească la universități din străinătate

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2008 până la 06 octombrie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 837/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere art. 15 alin. (14) din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă înființarea de lectorate de limba română în baza unor acorduri interguvernamentale de colaborare culturală, a unor înțelegeri interministeriale, interinstituționale sau în baza unor oferte unilaterale la universitățile din: Republica Africa de Sud, Republica Argentina, Uniunea Australiană, Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Federativă a Braziliei, Canada, Republica Cipru, Regatul Danemarcei, Republica Arabă Egipt, Republica Elenă, Confederația Elvețiană, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Regatul Hașemit al Iordaniei, Republica Irlanda, Statul Israel, Japonia, Republica Kazahstan, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite Mexicane, Regatul Norvegiei, Regatul Țărilor de Jos, Republica Polonă, Republica Portugheză, Federația Rusă, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Statele Unite ale Americii, Republica Turcia, Ucraina, potrivit calendarului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Se acordă o indemnizație lunară de 2.000 euro, impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură și civilizație românească la universități din: Republica Africa de Sud, Republica Argentina, Uniunea Australiană, Republica Austria, Republica Federativă a Braziliei, Regatul Belgiei, Canada, Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Confederația Elvețiană, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Federală Germania, Republica Irlanda, Statul Israel, Republica Italiană, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite Mexicane, Regatul Norvegiei, Regatul Țărilor de Jos, Republica Portugheză, Regatul Spaniei și Regatul Suediei.

(2) Se acordă o indemnizație lunară de 1.500 euro, impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură și civilizație românească la universități din: Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Populară Chineză, Republica Cipru, Republica Croația, Republica Arabă Egipt, Republica Polonă, Federația Rusă, Serbia, Republica Slovacia, Republica Slovenă, Republica Turcia și Republica Ungară.

(3) Se acordă o indemnizație lunară de 1.000 euro, impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură și civilizație românească la universități din: Republica Armenia, Republica India, Regatul Hașemit al Iordaniei, Republica Kazahstan, Republica Macedonia, Republica Muntenegru și Ucraina.

(4) Se acordă lunar suma de 100 euro pentru telefon, fax, xerox, articole de birotică, cărți și transport intern cadrelor didactice române numite să predea limba, literatura și civilizația românească în țările prevăzute la art. (1)-(3).

Art. 3. -

(1) Se acordă o indemnizație lunară de 2.000 dolari S.U.A., impozabilă, lectorilor români care predau cursuri de limbă, literatură și civilizație românească la universități din Statele Unite ale Americii.

(2) Se acordă lunar lectorilor români prevăzuți la alin. (1) suma de 500 dolari S.U.A. pentru telefon, fax, xerox, cărți, transport în interiorul țării și cazare.

Art. 4. -

(1) Sumele prevăzute la art. 2 și 3 se plătesc de Institutul Limbii Române din fondurile de la bugetul aprobat Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, la titlul "Transferuri între unități ale administrației publice". Plata lectorilor români se efectuează în euro sau în dolari S.U.A., după caz, în conturile bancare personale ale acestora.

(2) Comisioanele bancare și cheltuielile ocazionate de transferul sumelor în străinătate se suportă de Institutul Limbii Române.

(3) Cheltuielile pentru un transport internațional, tur-retur, o dată pe an, pentru lectorii români care predau cursuri de limbă, literatură și civilizație românească la universități din străinătate se suportă de Institutul Limbii Române.

Art. 5. -

Metodologia privind recrutarea, selecția, încadrarea și evaluarea lectorilor români care urmează să predea cursuri de limbă, cultură și civilizație românească la universități din străinătate se aprobă prin ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului.

Art. 6. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 642/1995 privind acordarea unei indemnizații lunare cadrelor didactice române care predau limba, literatura și civilizația românească în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 29 august 1995, cu modificările și completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 536/1998 privind redeschiderea și finanțarea de către Ministerul Educației Naționale a Catedrei de istorie, cultură și civilizație românească "Nicolae Iorga" la Universitatea Columbia din New York, începând cu anul universitar 1998/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 9 septembrie 1998;

c) art. 71 din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înființarea Institutului Limbii Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 27 ianuarie 1999, cu modificările și completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.896/2004 privind acordarea unei indemnizații lunare cadrului didactic român care predă limba, literatura și civilizația românească în Republica Portugheză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Ministrul afacerilor externe,
Răduța Dana Matache,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 261.

ANEXĂ

CALENDAR ESTIMATIV
privind înființarea lectoratelor de limba română
la universități din străinătate

a) În anul 2008, 4 lectorate:

- 3 lectorate în Republica Federală Germania;

- un lectorat în Statul Israel.

b) În anul universitar 2008-2009, 9 lectorate:

- două lectorate în Republica Federală Germania;

- un lectorat în Republica Cipru;

- două lectorate în Regatul Spaniei;

- un lectorat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord;

- un lectorat în Republica Austria;

- un lectorat în Ucraina;

- un lectorat în Statele Unite ale Americii.

c) În anul universitar 2009-2010, 11 lectorate:

- două lectorate în Republica Federală Germania;

- un lectorat în Japonia;

- un lectorat în Statele Unite ale Americii;

- un lectorat în Regatul Spaniei;

- un lectorat în Regatul Belgiei;

- un lectorat în Regatul Țărilor de Jos;

- un lectorat în Republica Elenă;

- un lectorat în Republica Finlanda;

- un lectorat în Regatul Danemarcei;

- un lectorat în Federația Rusă.

d) În anul universitar 2010-2011, 10 lectorate:

- un lectorat în Regatul Norvegiei;

- un lectorat în Confederația Elvețiană;

- un lectorat în Republica Turcia;

- un lectorat în Regatul Suediei;

- un lectorat în Republica Irlanda;

- un lectorat în Canada;

- un lectorat în Uniunea Australiană;

- un lectorat în Republica Portugheză;

- un lectorat în Republica Federativă a Braziliei;

- un lectorat în Republica Argentina.

e) În anul universitar 2011-2012, 5 lectorate:

- un lectorat în Regatul Hașemit al Iordaniei;

- un lectorat în Republica Arabă Egipt;

- un lectorat în Republica Kazahstan;

- un lectorat în Statele Unite Mexicane;

- un lectorat în Republica Africa de Sud.

;
se încarcă...