Guvernul României

Hotărârea nr. 255/2008 privind preluarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (1) și al art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă preluarea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, potrivit legii.

Art. 2. -

Predarea-preluarea sectorului de drum național prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Sectorul de drum național preluat conform art. 1 își păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.

Art. 4. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la poziția nr. 5 din anexa nr. 5 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Târnăveni" la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 și 686 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă subpozițiile "22 Decembrie - 17760", "Armatei - 22560", "Dr. Victor Babeș - 4970", "Mediașului - Botorca" și "Republicii - 12.650".

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul internelor și reformei administrative,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 255.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a sectorului de drum național, proprietate publică a statului, care se
preia din administrarea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni în
administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de
către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România -
S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării
drumurilor naționale

Denumirea sectorului de drum național care se preia Persoana juridică de la care se preia sectorul de drum Persoana juridică care preia sectorul de drum Lungimea totală (km) Caracteristicile tehnice ale sectorului de drum Indicativul vechi Indicativul nou
Sectorul de drum național DN 14A, km 20+400-26+800 Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, județul Mureș Ministerul Transporturilor - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. 6,4 (Intrarea în municipiul Târnăveni - DN14A DN14A
Str. Mediașului - Botorca -
Str. Armatei - str. Dr. Victor Babeș - Str. Republicii -
Str. 22 Decembrie)
;
se încarcă...