Guvernul României

Hotărârea nr. 251/2008 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate C.F.R. - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unui mijloc fix, aflat în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcțiune și a valorificării sau, după caz, a casării mijlocului fix prevăzut la art. 1, în condițiile legii.

Art. 3. -

După scoaterea din funcțiune și valorificarea sau, după caz, casarea mijlocului fix prevăzut la art. 1, Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. își va actualiza corespunzător evidențele contabile aferente, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 251.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a mijlocului fix "Pod metalic km 23+577 linia București Progresu -
Giurgiu", care trece din domeniul public al statului
în domeniul privat al statului

Număr M.F. Cod de clasificare Denumirea mijlocului fix Numărul de inventar Valoarea de inventar Anul PIF Adresa Justificare
147.768 parțial 1.3.17.2 Pod metalic km 23+577 linia București Progresu - Giurgiu 2.739 2.464,89 1891 Linia București Progresu - Giurgiu, între stațiile Vidra și Grădiștea Distrus ca urmare a calamităților naturale din anul 2005
;
se încarcă...