Guvernul României

Hotărârea nr. 248/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual Asistență tehnică pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013, și finanțarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007 privind aprobarea Programului multianual "Asistență tehnică pentru sprijinirea autorităților administrației publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiții publice, finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013", și finanțarea acestuia din bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 4 decembrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. În titlul și în cuprinsul hotărârii, sintagma "... finanțate prin ..." se înlocuiește cu sintagma "... finanțabile prin ...".

2. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David

București, 5 martie 2008.

Nr. 248.

ANEXĂ (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1.424/2007)

LISTA
proiectelor propuse pentru pregătire

Nr.
crt.
Denumirea regiunii Axa POR Denumirea beneficiarului Denumirea proiectului Localizare/ județ Suma estimată proiectare (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 1-NE 2 Consiliul Județean Bacău Modernizare DJ 119, Bacău - Fundu Răcăciuni, km 0+000 - 27+300, L = 27,3 km BC 1.545.225,67
2 1-NE 2 Consiliul Județean Bacău Reparații capitale pe DJ 207 D, Dămienești - Migla - Prăjești - Traian, km 30+200 - 50+100, L = 19,9 km BC 1.262.235,02
3 1-NE 2 Consiliul Județean Bacău Reparații capitale pe DJ 119 Dumbrava - Gura Văii, km 34+060 - 43+066, L = 9,006 km BC 1.059.504,12
4 1-NE 2 Consiliul Județean Bacău Reparații capitale pe DJ 206B, Răcăciuni - Dumbrava, km 0+000 - 13+400, L = 13,4 km BC 1.071.473,50
5 1-NE 2 Consiliul Local Bacău Construire pasaj rutier subteran între str. Oituz și str. Ștefan Gușe BC 876.826,00
6 1-NE 3 Consiliul Local Bacău Centrul de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău BC 39.360,00
7 1-NE 3 Consiliul Local Bacău Reabilitare clădire și modernizare la Centrul social din str. Henri Coandă nr. 9 BC 147.600,00
8 1-NE 3 Consiliul Local Bacău Reabilitare și dotare cu echipamente a Centrului Social pentru Îngrijirea Persoane Vârstnice din Aleea Ghioceilor nr. 2 BC 123.000,00
9 1-NE 5 Consiliul Județean Bacău Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural: Observatorul Astronomic Bacău, obiectiv de patrimoniu cultural înscris în patrimoniul cultural național, conform Ordinului nr. 2.314/2004 BC 246.000,00
10 1-NE 5 Consiliul Local Bacău Renovare clădiri istorice și de patrimoniu - Casa Vasile Alecsandri BC 82.000,00
11 1-NE 5 Consiliul Local Bacău Reabilitare și modernizare "Insula de agrement" BC 820.000,00
12 1-NE 5 Consiliul Local Bacău Construire Centru de agrement și turism la pădurea Tamaș BC 1.476.000,00
13 1-NE 5 Consiliul Local Slănic-Moldova Modernizare bază sportivă Slănic-Moldova BC 574.000,00
14 1-NE 2 Consiliul Local Săveni Modernizarea str. Slt. Filipescu, Ghe. Asachi, M. Kogălniceanu și M. Sadoveanu BT 170.248,56
15 1-NE 3 Consiliul Local Săveni Extinderea și modernizarea clădirii Unității Medico-Sociale Săveni BT 49.653,00
16 1-NE 3 Consiliul Local Săveni Înființarea Centrului de Sănătate Mintală Săveni BT 74.620,00
17 1-NE 3 Consiliul Local Săveni Școala de Arte și Meserii Grup Școlar "Dr. Mihai Ciucă" Săveni BT 71.564,68
18 1-NE 3 Consiliul Local Botoșani Modernizarea și echiparea unităților de investiții cu echipamente școlare didactice și IT BT 164.000,00
19 1-NE 5 Consiliul Județean Botoșani Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum și crearea/modernizarea infrastructurilor conexe din zona "Casei Ventura" Botoșani (Școala populară de arte și meserii) BT 328.000,00
20 1-NE 5 Consiliul Local Botoșani Parcul Regional de Agrement Turistic și Sportiv CORNIȘA Botoșani BT 2.296.000,00
21 1-NE 2 Consiliul Local Iași Axa de dezvoltare N-S (Pasajul Octav Băncilă) IS 2.509.200,00
22 1-NE 3 Consiliul Județean Iași Reabilitarea, modernizarea și dotarea școlilor speciale din județul Iași IS 1.476.000,00
23 1-NE 4 Consiliul Local Pașcani Centrul de Dezvoltare Economică Pașcani IS 471.247,44
24 1-NE 5 Consiliul Local Iași Zona de agrement Ciric - crearea și conservarea spațiilor verzi IS 984.000,00
25 1-NE 2 Consiliul Județean Neamț Modernizare DJ 127A limită județ Harghita - Toșorog - Bicazu Ardelean - Bicaz Chei - Dămuc - limită județ Harghita; km 5+000 - 40+585 NT 1.573.940,80
26 1-NE 2 Consiliul Județean Neamț Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 208 G - Hanu Ancuței - Girov NT 1.102.080,00
27 1-NE 2 Consiliul Județean Neamț Reabilitare și modernizare DJ 156A Tazlău - Roznov - Dobreni - Mănăstirea Horaița NT 2.348.480,00
28 1-NE 2 Consiliul Local Târgu-Neamț Modernizare străzi în orașul Târgu-Neamț: Veterani, Vasile Alecsandri NT 205.000,00
29 1-NE 5 Consiliul Local Piatra-Neamț Restaurarea și punerea în valoare a zonei istorice și culturale "Curtea Domnească" a municipiului Piatra-Neamț NT 915.940,00
30 1-NE 5 Consiliul Local Piatra-Neamț Amenajarea traseelor de drumeție din jurul municipiului Piatra-Neamț NT 82.000,00
31 1-NE 5 Consiliul Local Piatra-Neamț Amenajarea în scop turistic a ariei naturale protejate lacul Cuejdel, comuna Garcina, județul Neamț NT 902.000,00
32 1-NE 5 Consiliul Local Piatra-Neamț Modernizarea căilor de acces către arealele turistice din Piatra-Neamț NT 672.400,00
33 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Modernizare DJ 178, Ilișești - Ciprian Porumbescu, km 36+150 - 44+000 SV 336.856,00
34 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Modernizare DJ 208E, Dolhești - Forăști, km 0+000 - 12+653 SV 639.600,00
35 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Consolidare DJ 175A, Câmpulung Moldovenesc - Rarău, 0+000 - 12+600 SV 1.192.727,23
36 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Modernizare DJ 177B, Câmpulung Moldovenesc - Stulpicani, km 0+000 - 16+320 SV 951.200,00
37 1-NE 2 Consiliul Local Vatra Dornei Reabilitări străzi din parcul balnear Vatra Dornei SV 313.626,38
38 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Consolidare DJ 208D, Mitocu Dragomirnei, km 0+400 - 6+029 SV 180.400,00
39 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Modernizare DJ 175B (reclasat din DC 90A, în baza H.G. nr. 540/2000), km 0+000 - 15+800, Pojorâta - Rarău SV 582.200,00
40 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Modernizare DJ 177 - Poiana Micului - Sucevița, km 10+000 - 20+875 SV 549.149,74
41 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Modernizare DJ 177A, Frasin - Ostra, km 18+000 - 28+500 SV 400.160,00
42 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Modernizare DJ 208 C, Pleșești - Vulturești - DJ 208, km 28+973 - 46+965 SV 1.107.000,00
43 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Modernizare DJ 208 U, Mitocu Dragomirnei - Mănăstirea Dragomirna, km 0+000 - 6+180 SV 187.944,00
44 1-NE 2 Consiliul Județean Suceava Modernizare DJ 290, Salcea - Verești - Roșcani, km 0+000 - 13+000; 17+000 - 22+225 SV 557.600,00
45 1-NE 3 Consiliul Județean Suceava Reconstrucție sală de sport și ateliere de educație tehnologică la Școala Specială Rădăuți, modernizare și dotare cu echipamente didactice și IT SV 131.200,00
46 1-NE 3 Consiliul Județean Suceava Gospodina (CRRPH Sasca) SV 159.633,50
47 1-NE 3 Consiliul Județean Suceava O viață normală în Centrul "O poartă deschisă spre societate" (CRRPH Sasca) SV 161.746,31
48 1-NE 3 Consiliul Local Dolhasca Modernizarea școlilor SV 49.200,00
49 1-NE 3 Consiliul Local Dolhasca Îmbunătățirea sistemului de încălzire a școlilor SV 82.000,00
50 1-NE 3 Consiliul Local Liteni Reabilitare Grup Școlar "I.V. Liteanu", corp B, oraș Liteni, județul Suceava SV 38.355,83
51 1-NE 5 Consiliul Județean Suceava Muzeul de Științe ale Naturii, componenta ACM Bucovina - Un ecomuzeu de referință pentru Bucovina SV 82.000,00
52 1-NE 5 Consiliul Județean Suceava O clădire de patrimoniu - muzeu pentru mileniul III SV 967.013,70
53 1-NE 5 Consiliul Local Suceava și Consiliul Județean Suceava Reabilitarea Cetății de Scaun a Sucevei și a zonei de protecție a acesteia SV 3.280.000,00
54 1-NE 5 Consiliul Local Dolhasca Amenajarea unui spațiu de agrement SV 369.000,00
55 1-NE 5 Consiliul Local Dolhasca Amenajarea unei grădini publice SV 49.200,00
56 1-NE 5 Consiliul Local Siret Amenajarea grădinii publice SV 398.520,00
57 1-NE 2 Consiliul Local Bârlad Străzi: Deal II, Tuguiata II, Bariera Puiești, Complex Școlar, Trestiana, Extindere Cartier Complex Școlar VS 953.250,00
58 1-NE 3 Consiliul Județean Vaslui Centrul pentru Educație Incluzivă Negrești VS 246.000,00
59 1-NE 3 Consiliul Județean Vaslui Centrul pentru Educație Incluzivă Huși, județul Vaslui VS 656.000,00
60 1-NE 4 Consiliul Local Negrești Centrul de afaceri și servicii VS 275.520,00
61 2-SE 5 Consiliul Județean Brăila Conservarea și promovarea culturii tradiționale - O cale pentru dezvoltarea turismului brăilean - Reabilitarea clădirii din piața Traian nr. 2 BR 167.958,96
62 2-SE 5 Consiliul Județean Brăila O piață spre patrimoniul cultural brăilean - Reabilitarea clădirii din str. Ana Aslan 27-29 - înființarea reprezentanței zonei turistice Brăila BR 410.000,00
63 2-SE 5 Consiliul Județean Brăila Clădire Biblioteca "Panait Istrati" - piața Poligon nr. 4 BR 656.000,00
64 2-SE 5 Consiliul Județean Brăila Includerea în circuitul turistic și balnear a lacului sărat Movila Miresii BR 492.000,00
65 2-SE 2 Consiliul Local Buzău Reabilitare și modernizare la centura de est a municipiului Buzău BZ 328.008,53
66 2-SE 3 Consiliul Local Mangalia Reabilitare și extindere cămin pentru persoane vârstnice CT 123.000,00
67 2-SE 3 DGASPC Constanța/ Consiliul Județean Constanța Reabilitarea și dotarea Centrului de Plasament "Traian" CT 164.000,00
68 2-SE 5 Consiliul Județean Tulcea Restaurarea, consolidarea, amenajarea și dotarea a 2 corpuri de clădire ale Muzeului de Artă Tulcea TL 984.000,00
69 2-SE 3 Consiliul Local Focșani Cămin de bătrâni Focșani VR 82.000,00
70 2-SE 3 Consiliul Județean Vrancea Reabilitarea și modernizarea Centrului Școlar "Elena Doamna" Focșani VR 393.375,23
71 2-SE 3 Consiliul Județean Vrancea Consolidarea, reabilitarea și dotarea cu echipamente didactice a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Măicănești VR 40.544,90
72 2-SE 5 Consiliul Județean Vrancea Drumul de glorie al armatei române în primul război mondial (restaurare, modernizare a 4 mausolee vrâncene Mărășești, Mărăști, Soveja si Focșani) VR 820.000,00
73 3-SM 2 Consiliul Județean Giurgiu Reabilitare și modernizare DJ 411: limită județ Călărași - Hotarele - Izvoarele - Teiușu - Mironești - Comana - Budeni - Brăniștari - Călugăreni - Crânguri - Singureni - Iepurești - Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani (DN 61) (44,541 km) GR 1.410.338,34
74 3-SM 4 Consiliul Județean Teleorman și Consiliul Local Turnu Măgurele Parc industrial și tehnologic Teleorman TR 1.476.000,00
75 3-SM 2 Consiliul Județean Teleorman Reabilitare DJ 701, limită județ Dâmbovița - Gratia - Poeni - Siliștea - Scurtu Mare - Slăvești - Ciolănești - Zâmbreasca - Dobrotești, km 44+240 - 104+ 890 (55,450 km) TR 2.886.400,00
76 3-SM 4 Consiliul Județean Călărași și Primăria Călărași Reabilitarea zonei industriale aferente canalului Borcea-Siderca CL 1.148.000,00
77 3-SM 4 Consiliul Județean Dâmbovița Lucrări de modernizare a infrastructurii la S.C. "Moreni Parc Industrial" - S.A. DB 1.968.000,00
78 3-SM 3 Consiliul Județean Prahova Reabilitare DJ 102 I Câmpina - Valea Doftanei - Săcele PH 1.558.000,00
79 3-SM 2 Consiliul Județean Giurgiu Reabilitare și modernizare DJ 603; Naipu (DN 6) - Schitu - Mirău - Stoenești - Ianculești - Uzunu - Mihai Bravu - Comana (DJ 411) (32,231 km) GR 809.552,22
80 3-SM 4 Consiliul Județean Argeș Dezvoltarea infrastructurii generale și specifice activităților în zona turistică Lacul Vidraru - Cumpăna AG 1.266.711,40
81 4-SV 3 Consiliul Local Segarcea Reabilitare încălzire Grup Școlar "Horia Vintilă" DJ 24.600,00
82 4-SV 3 Consiliul Local Cerăt Extindere școală cu două săli de clasă și grup sanitar Cerăt DJ 24.846,00
83 4-SV 3 Consiliul Local Malu Mare Reabilitarea căminului internat Malu Mare și transformarea lui în centru social DJ 82.000,00
84 4-SV 2 Consiliul Județean Dolj Reabilitare și modernizare drum județean DJ 605: Craiova (DN 6) - Simnicu de Sus - Florești - Lesile - Goiești - Negoiești - Melinești - Bodaiești - limită județ Gorj (DN 67B), km 2+850 - km 32+210 DJ 2.583.984,00
85 4-SV 2 Consiliul Județean Dolj Reabilitare și modernizare drum județean DJ 561D: Plenița (DJ 561A) - Orodel - Cornu - Vârtop - Corlatele - Izvoare - Domnul Tudor - Giubega (DN 56) - Galiciuica - Băilești - Rast (DN 55A) - Rast Port, km 47+000 - 52+500 DJ 388.352,00
86 4-SV 3 Consiliul Local Craiova Reabilitare și modernizare Colegiul Național "Elena Cuza" DJ 155.800,00
87 4-SV 2 Consiliul Județean Dolj Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 561: Podari (DN 56) - Calopar - Segarcea - Cerăt - Giurgița - Bârca - Goicea - Dunăreni (actual Cârna) (DN 55A), km 21+817 - km 48+710 DJ 1.764.180,80
88 4-SV 2 Consiliul Județean Gorj Reabilitare DJ 673 Siacu - Borăscu - Turceni - Broșteni (DN66), km 16+650 - 41+650 GJ 1.230.000,00
89 4-SV 2 Consiliul Județean Gorj Reabilitare DJ 673A Drăgotești - Mătăsari DN 67-27,79 km GJ 1.367.268,00
90 4-SV 2 Consiliul Județean Gorj Reabilitare DJ 674 Vlăduleni - Urdari - Turceni - Ionești limită județ Mehedinți, 38,4 km (km 0 - 38+400) GJ 1.511.424,00
91 4-SV 3 Consiliul Județean Gorj Extindere și dotare Centrul de Îngrijire și Asistență Dobrița GJ 114.800,00
92 4-SV 3 Consiliul Județean Gorj Extindere capacitate prin reabilitare, amenajare și modernizare etaj III la Complexul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Adulți Bâlteni GJ 123.000,00
93 4-SV 2 Consiliul Local Motru Construire drum de centură DN 67 - Gara Motru - DJ 671B GJ 793.491,20
94 4-SV 2 Consiliul Local Târgu Cărbunești Reabilitare străzi în orașul Târgu Cărbunești, Str. Gării, Str. Pieții, Str. Plopilor, Aleea Gării GJ 418.200,00
95 4-SV 1 Consiliul Local Târgu Jiu Modernizare străzi în municipiul Târgu Jiu - etapa a II-a (în cadrul unui plan integrat) GJ 147.600,00
96 4-SV 1 Consiliul Local Târgu Jiu Centru de asistență pentru persoanele aflate în dificultate - pavilioane locuințe sociale (în cadrul unui plan integrat) GJ 121.975,00
97 4-SV 1 Consiliul Local Târgu Jiu Centru de servicii sociale integrate (centru de asistență pentru bătrâni și centru îngrijire copii) - (în cadrul unui plan integrat) GJ 211.150,00
98 4-SV 4 Consiliul Local Vânju Mare Refacerea zonei industriale a orașului Vânju Mare MH 492.000,00
99 4-SV 2 Consiliul Județean Mehedinți Modernizare și consolidare DJ 670 Florești - Negoiești MH 1.545.929,60
100 4-SV 2 Consiliul Județean Mehedinți Modernizare și consolidare DJ 670 Marga - Baia de Aramă MH 1.495.680,00
101 4-SV 2 Consiliul Județean Mehedinți Reabilitare DJ 607C Cireșu-Podeni MH 803.600,00
102 4-SV 3 Consiliul Județean Olt Reabilitare centrul de îngrijire și asistență Șopârlița OT 98.400,00
103 4-SV 3 Consiliul Județean Olt Centrul de Terapie Ocupațională Drăgănești - Olt OT 164.000,00
104 4-SV 5 Consiliul Județean Olt Reabilitarea secțiilor expoziționale la Muzeul Județean Olt și amenajări peisagistice, lucrări decorative pentru evidențierea clădirii și a exponatelor OT 656.000,00
105 4-SV 3 Consiliul Județean Olt Modernizare Centrul de Recuperare Persoane cu Handicap Cezieni OT 164.000,00
106 4-SV 3 Consiliul Județean Olt Modernizare Centrul de Îngrijire și Asistență Slatina OT 127.920,00
107 4-SV 4 Consiliul Local Corabia Parc Industrial Corabia OT 410.000,00
108 4-SV 5 Consiliul Județean Vâlcea Centrul de Recreere și Divertisment Călimănești VL 223.000,31
109 5-V 4 Consiliul Județean Caraș-Severin Zona industrială Caransebeș - aeroport CS 1.476.000,00
110 5-V 5 Consiliul Județean Arad și Consiliul Local Arad Drumul Vinului Păuliș - Ghioroc - Covăsinț - Șiria AR 410.000,00
111 5-V 3 Consiliul Județean Caraș-Severin Reabilitare și modernizare azil de bătrâni Reșita CS 295.200,00
112 5-V 5 Consiliul Județean Timiș Restaurarea și refuncționarea Castelului "Huniade" al Muzeului Banatului TM 1.049.600,00
113 5-V 3 Consiliul Județean Caraș-Severin Reabilitare Centrul pentru Persoane cu Dizabilități Oravița CS 229.600,00
114 5-V 5 Consiliul Județean Caraș-Severin Reamenajare Muzeul de Locomotive Reșița CS 246.000,00
115 5-V 3 Primăria Orașului Călan Modernizare Școala Generală OV Călan și Școala Generală Str. Florilor HD 90.200,00
116 5-V 5 Primăria Municipiului Lupeni Reabilitare stațiune turistică Staja, Băița și căi de acces HD 455.920,00
117 5-V 3 Consiliul Județean Hunedoara și DGASPC Centrul de Îngrijire Adulți Brănișca HD 41.000,00
118 5-V 3 Consiliul Județean Hunedoara și DGASPC Centrul de Îngrijire Adulți 1 Păclișa HD 54.120,00
119 5-V 3 Consiliul Județean Hunedoara și DGASPC Centrul de Îngrijire Adulți 2 Păclișa HD 54.120,00
120 6-NV 5 Consiliul Județean Sălaj Circuitul castrelor romane din județul Sălaj SJ 664.200,00
121 6-NV 3 Consiliul Județean Sălaj prin DGASPC Sălaj Reabilitarea și extinderea serviciilor sociale în cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cehu Silvaniei prin înființarea de ateliere protejate pentru tinerii ieșiți din sistemul rezidențial SJ 164.000,00
122 6-NV 3 Consiliul Județean Sălaj prin DGASPC Sălaj Reabilitare și modernizare complexe de servicii sociale pentru copii din Jibou, Șimleu Silvaniei și Zalău SJ 164.000,00
123 6-NV 5 Consiliul Județean Sălaj Restaurarea patrimoniului istoric și cultural al CJ Sălaj - Centrul Militar Județean, Muzeul de Istorie Zalău SJ 492.000,00
124 6-NV 5 Consiliul Județean Sălaj Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord SJ 241.080,00
125 6-NV 3 Consiliul Local Bălan Reabilitarea infrastructurii educaționale în comuna Bălan, județul Sălaj SJ 32.800,00
126 6-NV 5 Consiliul Local Zalău Reabilitarea clădirii monument istoric - Clădirea Transilvania SJ 410.000,00
127 6-NV 3 Primăria Municipiului Zalău Reabilitarea Școlii Generale "Gheorghe Lazăr" SJ 82.000,00
128 6-NV 5 Consiliul Județean Maramureș Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord MM 951.200,00
129 6-NV 5 Consiliul Local Vișeu de Sus și Consiliul Județean Maramureș Dezvoltarea infrastructurii turistice în Poiana Novat, Valea Vaserului - Vișeu de Sus MM 628.012,09
130 6-NV 3 Consiliul Local Baia Mare Centrul Comunitar Romani - reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii în care va funcționa centrul rezidențial pentru romi - dezvoltarea și modernizarea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare MM 295.200,00
131 6-NV 3 Consiliul Local Baia Mare Rivulus Pueris-reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale din Baia Mare MM 131.200,00
132 6-NV 3 Consiliul Local Sighetu Marmației Marmația 2007-2013 - Centrul de Integrare Socială "Acasă" MM 147.600,00
133 6-NV 5 Consiliul Județean Satu Mare Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord SM 164.000,00
134 6-NV 5 Primăria Municipiului Satu Mare Reabilitarea patrimoniului istoric și cultural din centrul municipiului Satu Mare - Teatrul de Nord SM 246.000,00
135 6-NV 5 Primăria Municipiului Carei, Primăria Orașului Ardud Circuitul târgurilor medievale din Transilvania de Nord - Castelul Karoly din Carei, cetatea de la Ardud SM 836.400,00
136 6-NV 1 Consiliul Local Negrești-Oaș Reabilitare și dezvoltare centru civic Negrești-Oaș SM 164.000,00
137 6-NV 3 Primăria Municipiului Satu Mare Centru de formare resurse și asistență educațională corpurile A și B SM 492.000,00
138 6-NV 3 Primăria Municipiului Satu Mare Campus Școlar Colegiul Național "Ioan Slavici" Satu Mare SM 360.800,00
139 6-NV 5 Consiliul Local Oradea Revitalizarea Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic: Cetatea Oradea - complex cultural european, etapa 1, etapa 2 BH 1.312.000,00
140 6-NV 2 Consiliul Județean Bihor Modernizare DJ 109 între Marghita și Tășnad BH 554.320,00
141 6-NV 3 Consiliul Local Aușeu Reabilitare Școala cu clasele I-VIII Luncșoara, comuna Aușeu BH 49.200,00
142 6-NV 3 Consiliul Local Pomezeu Reabilitare Școala cu clasele I-IV, Câmpani de Pomezeu, comuna Pomezeu BH 49.200,00
143 6-NV 3 Consiliul Local Răbăgani Reabilitare Școala cu clasele I-IV, Săucani, comuna Răbăgani BH 49.200,00
144 6-NV 3 Consiliul Local Spinuș Reabilitare Școala cu clasele I-IV, Săliște, comuna Spinuș BH 49.200,00
145 6-NV 3 Consiliul Local Buntești Reabilitare Școala cu clasele I-VIII, Poieni, comuna Buntești BH 63.960,00
146 6-NV 3 Consiliul Local Olcea Reabilitare Școala cu clasele I-VIII, Călacea, comuna Olcea BH 98.400,00
147 6-NV 3 Consiliul Local Valea lui Mihai Reabilitare Grup Școlar Agricol, Valea lui Mihai BH 221.400,00
148 6-NV 3 Consiliul Local Oradea Reabilitare Liceu teologic reformat "Lorantfi Zsuzsana", Oradea BH 221.400,00
149 6-NV 3 Consiliul Local Oradea Reabilitare Liceu teologic romano-catolic "Szent Laszlo", Oradea BH 221.400,00
150 6-NV 3 Consiliul Local Borod Reabilitare Școala cu clasele I-VIII, Borod BH 147.600,00
151 6-NV 3 Consiliul Local Măgești Reabilitare Școala cu clasele I-VIII, Butan BH 39.360,00
152 6-NV 5 Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Reabilitare clădire de patrimoniu în scop turistic BN 164.000,00
153 6-NV 5 Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Crearea "Centrului German din Bistrița" prin reabilitarea clădirii istorice "Casa Argintarului" BN 65.600,00
154 6-NV 5 Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și primăriile comunelor Turism montan în nordul Carpaților Orientali - Dezvoltarea infrastructurii turistice în zona montană înaltă BN 49.200,00
155 6-NV 5 Consiliul Local Bistrița Modernizarea și extinderea infrastructurii turistice de agrement și a utilităților conexe în municipiul Bistrița - Pădurea Schulerwald BN 164.000,00
156 6-NV 3 Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Reabilitare și modernizare a clădirii pentru Centrul de Îngrijire pentru Persoane cu Handicap Neuromotor Nușeni BN 73.800,00
157 6-NV 3 Consiliul Județean Bistrița-Năsăud Reabilitare clădire Centru de îngrijire pentru persoane vârstnice BN 139.400,00
158 6-NV 2 Primăria Municipiului Bistrița Reabilitare pasaj de legătură între DN 17 și DN - varianta de ocolire a municipiului Bistrița BN 246.000,00
159 6-NV 3 Primăria Municipiului Bistrița Reabilitare și modernizare Cămin pentru persoane vârstnice BN 196.800,00
160 6-NV 3 Primăria Municipiului Bistrița Ateliere școală - Grup școlar forestier BN 36.080,00
161 6-NV 3 Primăria Municipiului Bistrița Reparații capitale la internatul Grupului școlar de informatică și electrotehnică BN 68.552,00
162 6-NV 3 Primăria Municipiului Bistrița Reparații capitale și mansardare la Căminul nr. 1 Bistrița BN 60.680,00
163 6-NV 3 Primăria Municipiului Bistrița Reabilitare clădire cls. I-IV, Colegiul național "Andrei Mureșanu" BN 66.912,00
164 6-NV 3 Primăria Municipiului Bistrița Reparații capitale ateliere școală, Liceul cu program sportiv BN 24.600,00
165 6-NV 3 Primăria Comunei Negrilești Reabilitare Școală cu clasele I-VIII Negrilești BN 42.640,00
166 6-NV 3 Primăria Orașului Sângeorz-Băi Atelier școlar și CDI la Liceul "Solomon Halita" Sângeorz-Băi BN 82.000,00
167 6-NV 3 Primăria Comunei Bistrița Bârgăului Reabilitare Școala cu clasele I-VIII Bistrița Bârgăului BN 49.200,00
168 6-NV 3 Primăria Comunei Budacu de Jos Reabilitare Școala cu clasele I-VIII Jelna BN 80.360,00
169 6-NV 3 Primăria Comunei Căianu Mic Reabilitare și modernizare Grup Școlar "I.C. Romanul" Căianu Mic BN 98.400,00
170 6-NV 3 Primăria Comunei Rebra Reabilitare Școala de Arte și Meserii Rebra BN 57.400,00
171 6-NV 2 Consiliul Local Bistrița Amenajare străzi în zonele noi de locuințe în municipiul Bistrița BN 395.404,00
172 6-NV 5 Primăria Municipiului Dej Reabilitarea centrului istoric Dej CJ 1.377.600,00
173 6-NV 3 Consiliul Local Dej Reabilitare Liceul "Andrei Mureșanu" CJ 164.000,00
174 6-NV 3 Consiliul Local Gherla Reabilitare Liceul Teoretic "Petru Maior" CJ 295.200,00
175 7-C 3 Consiliul Local Alba Iulia Reabilitarea și extinderea Căminului de Persoane Vârstnice Alba Iulia - serviciu social rezidențial de interes regional AB 262.400,00
176 7-C 5 Consiliul Județean Alba Dezvoltarea turistică și a domeniului schiabil în zona Arieșeni, județul Alba AB 67.240,00
177 7-C 4 Primăria Municipiului Făgăraș Extinderea infrastructurii de utilități publice în Parcul Industrial Făgăraș BV 39.360,00
178 7-C 5 Consiliul Local Săcele Amenajare drum turistic BV 352.407,63
179 7-C 5 Primăria Municipiului Codlea Reabilitarea zonei istorice Centru a municipiului Codlea BV 82.000,00
180 7-C 2 Consiliul Local Covasna Modernizarea str. Ștefan cel Mare - tronson I CV 278.800,00
181 7-C 2 Consiliul Județean Covasna DJ 121 Covasna - Târgu Secuiesc CV 278.800,00
182 7-C 2 Consiliul Județean Covasna DJ 113 Târgu Secuiesc - Bixad CV 442.800,00
183 7-C 4 Consiliul Județean Covasna Parc Industrial Sfântu Gheorghe Nord CV 754.400,00
184 7-C 5 Consiliul Local Covasna Reabilitarea infrastructurii în stațiunea balneoclimaterică Covasna CV 1.620.906,96
185 7-C 5 Consiliul Județean Covasna și Primăria Sfântu Gheorghe Dezvoltarea insfrastructurii și facilitarea accesului în zona turistică Șugaș - Băi, municipiul Sfântu Gheorghe CV 441.278,41
186 7-C 5 Primăria Comunei Malnaș Amenajare băi de agrement Malnaș - Băi CV 936.195,80
187 7-C 3 Consiliul Local Ciumani Reparații capitale la Școala Generală "Kollo Miklos" HR 52.480,00
188 7-C 3 Consiliul Local Ciceu Reamenajarea și extinderea Școlii Generale nr. 2 "Kajoni Janos" din Ciceu HR 47.850,94
189 7-C 3 Consiliul Local Remetea Modernizarea Școlii "Frater Gyorgy" HR 131.200,00
190 7-C 4 Consiliul Local Gheorgheni Ecologizarea stațiunii turistice Lacu Roșu HR 888.544,46
191 7-C 5 Consiliul Local Sântimbru Reabilitarea zonei turistice Sântimbru - Băi HR 164.000,00
192 7-C 5 Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc Amenajarea împrejurimii cetății Miko HR 376.697,01
193 7-C 5 Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc Îmbunătățirea accesibilității și amenajarea zonei turistice Harghita - Băi HR 328.000,00
194 7-C 2 Primăria Municipiului Târgu Mureș Prelungirea Căii Sighișoarei în doua direcții - legătura cu DN 13 și DN 15 (6 km) MS 984.000,00
195 7-C 3 Consiliul Local Miercurea Nirajului Reabilitarea, modernizarea și extinderea clădirilor la școlile primare din Moșuni, Lăureni și Sântandrei MS 222.876,00
196 7-C 3 Consiliul Local Deda Reabilitarea școlii din comuna Deda MS 24.600,00
197 7-C 3 Consiliul Local Târnăveni Reabilitarea Școlii Generale nr. 3 și accesul la școală prin Str. 1 Iunie MS 34.440,00
198 7-C 3 Primăria Comunei Gurghiu Reabilitarea ansamblului clădirii Școala Silvică - clădirea veche MS 116.932,00
199 7-C 3 Consiliul Județean Mureș Reabilitarea, modernizarea drumului județean DJ 135 Mărgherani - Sărățeni MS 564.816,00
200 7-C 3 Consiliul Local Râciu Reparație capitală și modernizare la școlile din Ulieș și Sânmărtinu de Câmpie MS 46.740,00
201 7-C 3 Primăria Comunei Cristești Reabilitare Școală Generală Vălureni MS 29.520,00
202 7-C 3 Primăria Comunei Livezeni Extindere și modificare interior Școala Generală Livezeni MS 24.764,00
203 7-C 5 Consiliul Județean Mureș Restaurarea și reabilitarea clădirii centrale din cetatea Târgu Mureș - crearea unui muzeu interactiv MS 155.800,00
204 7-C 5 Primăria Municipiului Târgu Mureș Modernizare, reamenajare spații publice de agrement Platoul Cornești MS 817.871,28
205 7-C 5 Consiliul Local Sovata Drumul Sării Sovata Praid MS 852.800,00
206 7-C 2 Consiliul Județean Sibiu Modernizare DJ 105G Sadu - Râu Sadului - Sadurel km 21+250 la 41+425 SB 476.609,91
207 7-C 3 Consiliul Local Bruiu Dezvoltarea infrastructurii educaționale în Școala cu clasele I-VIII Bruiu SB 41.000,00
208 7-C 3 Consiliul Local Dumbrăveni Liceul Teoretic Dumbrăveni-reabilitare corp 1, 2, 3, 4 SB 74.101,43
209 7-C 3 Primăria Comunei Brădeni Reabilitare Școala Generală Brădeni, reabilitare și extindere școli SB 41.771,01
210 7-C 5 Consiliul Județean Sibiu, Consiliul Local Agnita Itinerar turistic pe valea Hârtibaciului, cu tren de epocă pe linie îngustă Sibiu - Agnita - Sighișoara SB 328.000,00
21 17-C 3 Primăria Comunei Turnu Roșu Reparații școală și amenajare centrală termică SB 131.954,56
212 7-C 3 Consiliul Județean Sibiu Lucrări de amenajare exterioară și sistematizare verticală a Unității de Asistență Medico-Socială Săliște SB 108.848,11
213 7-C 5 Primăria Comunei Agnita Restaurare centrul istoric al orașului Agnita SB 410.000,00
214 7-C 5 Primăria Comunei Agnita Reamenajarea Parcului natural Steinberg SB 200.736,00
215 8-BI 5 Primăria Municipiului București Reabilitarea și modernizarea sediului Primăriei Municipiului București B 2.007.360,00
216 8-BI 5 Primăria Municipiului București Traseul Luminii B 328.000,00
217 8-BI 5 Primăria Municipiului București Reabilitare și consolidare Muzeul "Dr. Nicolae Minovici" B 164.000,00
218 8-BI 5 Primăria Municipiului București Conservarea și restaurarea clădirii "Casa Cesianu" B 164.000,00
219 8-BI 5 Primăria Municipiului București Arcul de Triumf B 663.586,43
220 8-BI 5 Primăria Municipiului București Conservarea și restaurarea clădirii - Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu" B 164.000,00
221 8-BI 5 Primăria Municipiului București Conservarea și restaurarea "Casei Tătărăscu" B 164.000,00
TOTAL: 110.075.000,00

;
se încarcă...