Guvernul României

Hotărârea nr. 242/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 5A - Reabilitare și extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului București între DN 1A și DN 1

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 5A - Reabilitare și extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului București între DN 1A și DN 1", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 30 august 2007, cu completările ulterioare, se completează cu pozițiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. -

(1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100 - km 17+000 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 5A - Reabilitare și extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului București între DN 1A și DN 1" cu suma globală estimată de 10.721 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 31 decembrie 2007, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul "Alte transferuri", poziția "Investiții ale agenților economici cu capital de stat".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. -

Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexă vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în condițiile legii.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 242.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 948/2007)

TABEL cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul
lucrării de utilitate publică "Fluidizare trafic pe DN1 km 8+100 -
km 17+000 și Centura rutieră în zona de nord a municipiului București- obiect 5A - Reabilitare
și extindere la patru benzi a Centurii
rutiere a municipiului București între DN 1A și DN 1"

Nr. crt. Județul Unitatea administrativ- teritorială Nr. cadastral Suprafața terenului (m2) Suprafața construcțiilor (m2) Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale
Suprafața rezultată din acte Suprafața rezultată din măsurători (necesară de expropriat)
0 1 2 3 4 5 6 7
"65 București Sectorul 1 23950/1 466 401 Dobrogeanu Maria
66 București Sectorul 1 24143 344 139 Udrescu Tomița
Udrescu Ioana
Udrescu Viorel
Petre Tatiana
67 București Sectorul 1 23408/1 308 121 Tesa Andrei
Teșa Ioana
68 București Sectorul 1 23494 600 526 Ciociu Floarea
Ciociu Vasile
Ciociu Paula
Ciociu Mihai
69 București Sectorul 1 23947 2200,8 53 Harnagea Constantin Ignat
70 București Sectorul 1 23895/1 2296 332 Cociubanu Mihai
71 București Sectorul 1 18066/1/1/1 8663,64 31 Ionescu Dana Mirela
72 București Sectorul 1 18066/1/2/1 8663,64 395 Ionescu Dana Mirela
73 București Sectorul 1 18066/2/1 1325,74 63 Ionescu Dana Mirela
74 București Sectorul 1 24035 800 64 Rusu Gheorghe
Tăbăcaru Mihai
75 București Sectorul 1 23822/1 1000 121 Cazacu Felicia
76 București Sectorul 1 24159 1000 779 Purcărin Aurica
77 București Sectorul 1 20077/1 5000 450 Tănase Niculina
78 București Sectorul 1 23821/1 800 53 Dorobanțu Ioana
79 București Sectorul 1 24140 5000 399 Vasile Georgeta
80 București Sectorul 1 16485/1 5000 182 Nemțoi Ioan
81 București Sectorul 1 16483/1 5000 195 Nemțoi Ioan
82 București Sectorul 1 24031/1 2500 368 S.C. Europlast - S.R.L
83 București Sectorul 1 3967/3/2/1 3406,1 236 Dumitru Ioana
84 București Sectorul 1 3967/2/2/1 3406,1 245 Marin Mariana
85 București Sectorul 1 3967/1/2/1 3406,1 247 Dumitru Doina
86 București Sectorul 1 3967/4/2/1 3548,4 250 Dumitru Doina
Marin Mariana
Dumitru Ioana
87 București Sectorul 1 15598/3/1 276 49 Radu Daniela
Marinescu Iuliana
88 București Sectorul 1 15596/1 1000 111 Radu Daniela
89 București Sectorul 1 2273/2/2/2/1; 700,56 172,75 Popovici Valentin
2273/2/2/1 Popovici Dorina
90 București Sectorul 1 2273/2/3/1/1; 856,52 135,17 Braziotis Ana-Maria
2273/2/3/2 Braziotis Dimitrios
91 București Sectorul 1 10799/1 2000 242 S.C. Romatex - S.A.
92 București Sectorul 1 10049/3/1 669,32 129 Ilie Nicolae
93 București Sectorul 1 10049/1/1 667,29 125 Ilie Maria
Ilie Petrică
Radu Anca
Mieilă Mihaela
94 București Sectorul 1 3359/1 6600 1377 S.C. Festo - S.R.L.
95 București Sectorul 1 24058 7000 1000 Țînț Ștefan
Țînț Emilia
96 București Sectorul 1 24059 724 730 Tomoșoiu Gheorghe
97 București Sectorul 1 7375/1; 7375/2/1 7000 1872,42 S.C. Project Four Construct - S.R.L.
98 București Sectorul 1 24296 312 108 Dumitru Stan
Buhulea Iuliana
Dumitru Constantin
99 București Sectorul 1 14364/2/3 3000 50 S.C. Autoklass Center - S.R.L.
100 București Sectorul 1 14364/2/1 3000 178 S.C. Autoklass Center - S.R.L.
101 București Sectorul 1 14364/2/5; 3000; 32 S.C. Autoklass Center - S.R.L.
17733/4 3756 Doroudian Hamid
Doroudian Marcela
102 București Sectorul 1 17733/1 3756 291 Doroudian Hamid
Doroudian Marcela
103 București Sectorul 1 24148 2500 163 Pîrvu Constanța
Pîrvu Ion
Stanciu Amalia-Ioana
104 București Sectorul 1 15192/1 2500 179 Ciontu Viorica
105 București Sectorul 1 15193/1 5000 316 Ciontu Viorica
106 București Sectorul 1 15193/4; (9981- 9982)/1/4 5000; 6650,02 28 Ciontu Viorica S.C. Promteh Business Consulting - S.R.L.
107 București Sectorul 1 (9981- 9982)/1/1 6650,02 657 S.C. Promteh Business Consulting - S.R.L.
108 București Sectorul 1 15595/1 276,13 118 Marinescu Iuliana
109 București Sectorul 1 16906/1 11000 1791 S.C. Rostock 2000 - S.R.L.
110 București Sectorul 1 18375/1/1 18375/1/2 11099,85 2042 S.C. Com Trans Viaggi - S.R.L.
111 București Sectorul 1 20926/1 5748 891 S.C. Ipso Serv - S.R.L.
112 București Sectorul 1 20926/5 5748; 242,55 2 S.C. Ipso Serv - S.R.L. Tudor Iulian
113 București Sectorul 1 13075/1 3000 351 Alexandru Valentin
Alexandru Monica-Elena
114 București Sectorul 1 13369/2/ 2/1/1/1 1765,94 18 S.C. Teco - S.R.L.
115 București Sectorul 1 15195/1 2500 160 Marinescu Alexandru-Daniel
Marinescu Valentina
116 București Sectorul 1 15433/1 745 168 Pojoni Dorel
Pojoni Maria
117 București Sectorul 1 120/1 9985 937 Pantea Petru-Călin
Popa Victor-Emil
Petrescu Gabriel-George
118 București Sectorul 1 3994/1 16361 1004 S.C. Sarantis Romania - S.A.
119 București Sectorul 1 8028/1 7500 633 Mincu Petre
Mincu Niculae
120 București Sectorul 1 14102/1 10000 882 S.C. E.Z. Scop - S.R.L.
S.C. Grecom International Imob - S.R.L.
S.C. New Grange Consulting - S.R.L.
121 București Sectorul 1 19087/1 5499,86 657 S.C. Promo Invest 2000 - S.R.L.
122 București Sectorul 1 19087/4; 5499,86; 5717,93 17 S.C. Promo Invest 2000 - S.R.L.
(9197/1-9197/2-
9197/3- 9964/1)/4
Iacov Ion
Iacov Gizela
123 București Sectorul 1 (9197/1-
9197/2- 9197/3- 9964/1)/1
5717,93 166 Iacov Ion
Iacov Gizela
124 București Sectorul 1 24575 1712 162 Damian Paul
Damian Liliana-Maria
Popescu Lucia
Mînzatu Ileana
Damian Grigore
Damian Constantin
Damian Gheorghe
Damian Dorin
125 București Sectorul 1 24574 1500 272 Perja Milică
126 București Sectorul 1 2273/2/1/1 1597,56 45 Badac Elena
Popovici Valentin
Popovici Dorina
Braziotis Ana-Maria
Braziotis Dimitrios
Palade Cornel
Palade Elena-Iuliana
127 București Sectorul 1 16179/1; 5300 291,36 Stoica-Dilea Veturia-Doina
16179/2/1 Stoica-Dilea Gheorghe
128 București Sectorul 1 24627 3700 184 Alexe Stoian
Mincu Ioana
129 București Sectorul 1 14452/2 9787,28 137,71 S.C. Primat Gold Impex - S.R.L.
130 Ilfov Otopeni 702/1 20.004,83 701 S.C. Avi Instant - S.R.L.
131 Ilfov Otopeni 1679/1 20.000 501 S.C. Automotive Trading Services - S.R.L.
TOTAL suprafață expropriată 25726,41"

;
se încarcă...