Guvernul României

Hotărârea nr. 241/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 și km 388+100 - Lot 2, pe teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț și Mehadia, județul Caraș-Severin

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă suplimentarea amplasamentului lucrării "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 și km 388+100 - Lot 2, pe teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț și Mehadia, județul Caraș-Severin", potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art. 2. -

(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menționate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 1 suma globală estimată de 170 mii lei, alocată din bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinația cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse în planul de finanțare prevăzut în Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova - Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 și la București la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropiere, în condițiile legii.

Art. 5. -

Planul cu amplasamentul lucrării, delimitarea suprafețelor și a construcțiilor supuse exproprierii, precum și tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat și într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. -

Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropriator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 241.

ANEXA Nr. 2

TABEL cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul
suplimentar al lucrării

"Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu
Severin - Lugoj, între km 358+000 și km 388+100 - Lot 2,
pe teritoriul localităților Orșova, județul Mehedinți, Topleț
și Mehadia, județul Caraș-Severin"

Nr. crt. Județul Unitatea administrativ-teritorială Nr. cadastral/ Nr. top. Suprafața terenului Suprafața construcțiilor Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale
Suprafața rezultată din acte (m2) Suprafața rezultată din măsurători (necesară de expropriat) (m2)
1. Caraș-Severin Topleț 1/c 26 - Popescu Ilie
Popescu Nicolae
2. Caraș-Severin Topleț 1/a 42 - Caraiman Nicolae
Caraiman Ileana
Caraiman Sofia
Drăghici Maria n. Caraiman
3. Caraș-Severin Topleț 1/b 33 - Caraiman Nicolae
Caraiman Ileana
Caraiman Sofia
Drăghici Maria n. Caraiman
4. Caraș-Severin Topleț 371/2/a 135 - Boba Ioan
5. Caraș-Severin Topleț 371/2/b 135 - Boba Ioan
6. Caraș-Severin Topleț cad 5 236 - Primăria Topleț
7. Caraș-Severin Topleț % 237 - Primăria Topleț
8. Caraș-Severin Topleț % 241 - Primăria Topleț
9. Caraș-Severin Topleț 1420/a 108 - Vremescu Petria
10. Caraș-Severin Topleț 1420/b 108 - Pârvulescu Maria
11. Caraș-Severin Topleț 479 719 - Constantinescu Paraschiva
12. Caraș-Severin Topleț 1005 400 - Erimescu Ștefan
13. Caraș-Severin Topleț % 243 - Donțu Adrian Mihai
Donțu Dorina
14. Caraș-Severin Mehadia 593/a 105 - Cârstoiu Victor
Cârstoiu Elena
15. Caraș-Severin Mehadia 732/b 87 - Cristea Constantin
16. Caraș-Severin Mehadia 731/b/b 4 - Cristea Constantin
Total suprafață expropriată = 2.859 m2
;
se încarcă...