Guvernul României

Hotărârea nr. 239/2008 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 și km 495+800 din cadrul obiectivului de investiție Varianta de ocolire Domașnea

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă suplimentarea amplasamentului lucrării de utilitate publică de interes național "Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj, între km 358+000 și km 495+800" din cadrul obiectivului de investiție "Varianta de ocolire Domașnea", potrivit hărții topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărții topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacțională.

Art. 2. -

(1) Se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 1, expropriator fiind statul român, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

(2) Imobilele supuse exproprierii sunt menționate în tabelul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul suplimentar al lucrării prevăzute la art. 1 suma globală estimată de 500 mii lei alocată din bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinația cheltuieli aferente costurilor neeligibile, incluse în planul de finanțare prevăzut în Memorandumul de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura "Reabilitarea secțiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului național DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 și la București la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

Suma prevăzută la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. pentru lucrarea de utilitate publică prevăzută la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii.

Art. 5. -

Planurile cu amplasamentul lucrării, precum și tabelul prevăzut în anexa nr. 2 se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliilor locale implicate și vor rămâne afișate până la finalizarea procedurii de despăgubire. Planul cu amplasamentul lucrării va fi publicat și într-un ziar local, potrivit legii.

Art. 6. -

Regularizarea documentațiilor cadastrale se va efectua de către expropiator, pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, fără a afecta dispozițiile prezentei hotărâri, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 7. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 239.

ANEXA Nr. 2

TABEL cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul
suplimentar al lucrării
Reabilitare DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Lugoj,
între km 358+000 și km 495+800" din cadrul obiectivului de investiție "Varianta de ocolire Domașnea"

Nr. crt. Județul Unitatea administrativ- teritorială Nr. cadastral Suprafața rezultată din acte (m2) Suprafața rezultată din măsurători, (necesară de expropriat) (m2) Suprafața construcțiilor Numele proprietarului conform documentațiilor tehnico-cadastrale
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Caraș-Severin Domașnea 1533/1 54 - Ionescu Ianăș
2. Caraș-Severin Domașnea 1533/2 8 - Ionescu Atanasie
3. Caraș-Severin Domașnea 1508 500 - SC C+C - SRL
4. Caraș-Severin Domașnea 1522 333 - Buru Maria
5. Caraș-Severin Domașnea 1483 775 - Buru Gheorghe
6. Caraș-Severin Domașnea 1485 63 - Românu Achim
7. Caraș-Severin Domașnea 1485 40 - Românu Achim
8. Caraș-Severin Domașnea 1486 72 - Pepa Iosif
9. Caraș-Severin Domașnea 1474/1 684 - Matei Doina
1473/1 Românu Ion Emanuel
Românu Maria
Vețan Ronela-Maria
Lozici Claudia
Românu Petria
Românu Iosif
Românu Maria
10. Caraș-Severin Domașnea 1471/1 346 - Pepa Stana
1471/2 Lața Borca
1472 Mateșescu Stana
11. Caraș-Severin Domașnea 1464/1 72 - Vulpeș Ion
12. Caraș-Severin Domașnea 1465 5 - Buru Maria
13. Caraș-Severin Domașnea 2977/1/1 166 - Elchescu Ilie
Ivan-Serdineanț Maria
14. Caraș Severin Domașnea 844 1090 - Elchescu Ilie
15. Caraș-Severin Domașnea 2985 85 - Elchescu Ilie
16. Caraș-Severin Domașnea 2987 39 - Surdulescu Solomia
17. Caraș-Severin Domașnea 839 96 - Vrăjitoru Ion
18. Caraș-Severin Domașnea 830/1 112 - Românu Constantin
830/2 Pipa Dumitru
19. Caraș-Severin Domașnea 2993/1a 75 - Elchescu Ilie
2993/2a Ivan-Serdineanț Maria
2992/1
20. Caraș-Severin Domașnea 2993/1B 46 - Guran Elena
2993/2B
21. Caraș-Severin Domașnea 2994/1 239 - Românu Marius
22. Caraș-Severin Domașnea 2994/3 65 - Românu Marius
23. Caraș-Severin Domașnea 2997/1 2998/1 2999/1 206 - Pepa Martin
24. Caraș-Severin Domașnea 2997/2 2998/2 2999/2 244 - Surdulescu Solomia
25. Caraș-Severin Domașnea 2997/3 2998/3 265 - Popovici Nicolae
2999/3 Popovici Ion
Popovici Ana
26. Caraș-Severin Domașnea 3001/1 116 - Dimian Georgică Cristinel
27. Caraș-Severin Domașnea 3001/1 617 - Dimian Georgică Cristinel
28. Caraș-Severin Domașnea 3001/2 293 - Pușchita Călina
Pușchită Petru
29. Caraș-Severin Domașnea 3002 586 - Dimian Georgică Cristinel
30. Caraș-Severin Domașnea 3203/2 291 - Cloșan Ion Mihai
31. Caraș-Severin Domașnea 3204 305 - Benghia Petru
32. Caraș-Severin Domașnea 3221 302 - Gabriel Maria
33. Caraș-Severin Domașnea 3225 122 - Davidescu Maria
34. Caraș-Severin Domașnea 3226 93 - Alb Marina
Bobeica Elena
Paraschiv Iuliana Victoria
Românu Silvia
35. Caraș-Severin Domașnea 3226 97 - Românu Silvia
36. Caraș-Severin Domașnea 3229/1 17 - Dănescu Gheorghe
37. Caraș-Severin Domașnea 3229/1 162 - Dănescu Gheorghe
38. Caraș Severin Domașnea 3229/2 85 - Surdulescu Solomia
39. Caraș-Severin Domașnea 3229/2 81 - Surdulescu Solomia
40. Caraș-Severin Domașnea 3230 169 - Iuga Ion
Iuga Ștefan
Stoichescu Oprița
Monet Elisabeta
41. Caraș-Severin Domașnea 3232 128 - Sârbu Florius Oprică
42. Caraș-Severin Domașnea 3233 124 - Curescu Ilie
43. Caraș-Severin Domașnea 3234 97 Razvan Petru
44. Caraș-Severin Domașnea 3237 156 - Pepa Ioan
45. Caraș-Severin Domașnea 3242 815 - Surdulescu Solomia
46. Caraș-Severin Domașnea 3243 320 - Surdulescu Solomia
47. Caraș-Severin Domașnea 3243 38 - Surdulescu Solomia
48. Caraș-Severin Domașnea 3240 241 - Serafin Stela
49. Caraș-Severin Domașnea 3400 191 - Românu Ștefan
Românu Ana
50. Caraș-Severin Domașnea 3399/1 455 - Românu Marius
51. Caraș-Severin Domașnea 3398/1 13 - Românu Marius
52. Caraș-Severin Domașnea 3401/1 179 - Guran Dochia
Guran Ion
53. Caraș-Severin Domașnea 3401/2 251 - Guran Dochia
Guran Ion
54. Caraș-Severin Domașnea 3416 3415 164 - Izbașa Mihail
55. Caraș-Severin Domașnea 3414/1 153 - Berzescu Petru
56. Caraș-Severin Domașnea 3414/2 275 - Berzescu Elena
57. Caraș-Severin Domașnea 3411 88 - Benghia Petru
58. Caraș-Severin Domașnea 3407/1 300 - Galescu Maria
59. Caraș-Severin Domașnea 3553 16 - Galescu Iosif
60. Caraș-Severin Domașnea 3560 70 - Buru Ana
Mutașcu Maria
61. Caraș-Severin Domașnea 3573 285 - Benghia Petria
Total suprafață expropriată = 13.375 m2

;
se încarcă...