Guvernul României

Hotărârea nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Drum expres Sebeș-Turda

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 42 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Drum expres Sebeș-Turda", județele Alba și Cluj, prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Modificări (1)

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

Art. 2. - Modificări (1)

Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație și/sau din alte surse legal constituite.

Art. 3. - Modificări (1)

Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 234.

;
se încarcă...