Guvernul României

Hotărârea nr. 230/2008 pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Valoarea de inventar a imobilelor aparținând domeniului public al statului, înregistrate la pozițiile M.F. nr. 33839, 150246, 33820, 33829, 33826, 33818, 33813, 33817, 150254, 150248, 33806, 150250, 33792, 150252, 150256, 33771, 33770, 33769, 33768, 150239, 33766, 150244, 33755, 150242, 33744, 33933 și 150238 din anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 230.

ANEXĂ

1. Ordonator principal de credite 1363330 Ministerul Transporturilor
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terțiar de credite
4. Regii autonome și companii/societăți naționale aflate sub autoritatea ordonatorului principal 1284717 Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A.
Nr. M.F. Denumire imobil Descriere tehnică (pe scurt) Valoare de inventar
33839 teren teren portuar - Port Baziaș; S = 19.459 mp 578.127
150246 teren portuar S = 31.240,09 mp 1.737.886
33820 teren teren portuar - Portul Drencova; S = 19.678 mp; înscris în CF 397.102
33829 teren teren portuar - Port Svinița; S = 6.604,97 mp; înscris în CF 152.773
33826 teren teren portuar - Portul Tisovița; S = 4.320,11 mp; înscris în CF 124.549
33818 teren teren portuar - Portul Orșova; S = 50.439,54 mp 4.070.975
33813 teren teren portuar - Port Drobeta-Turnu Severin - rampă piese agabaritice; S = 20.845,14 mp; înscris în CF 1.176.083
33817 teren teren portuar - Port comercial Drobeta-Turnu Severin; S = 72.662,42 mp; înscris în CF 4.953.397
150254 teren portuar teren portuar - Port Pasageri Drobeta-Turnu Severin; S = 45.934,55 mp 3.779.035
150248 teren portuar teren portuar - Port Gruia; S = 9.782,77 mp 274.994
33806 teren teren portuar - Port Cetate; S=95.689 mp; înscris în CF 3.119.461
150250 teren portuar S = 51.218 mp 3.330.707
33792 teren teren portuar - Port Rast; S=3.056,57 mp; înscris în CF 67.061
150252 teren portuar S = 76.287 mp 4.542.891
150256 teren portuar S = 227.357,36 mp 12.666.079
33771 teren portuar trup VI; S = 176.738 mp; înscris în CF 8.474.587
33770 teren portuar trup V; S = 59.007 mp; înscris în CF 3.412.375
33769 teren portuar trup IV; S = 97.549 mp; înscris în CF 5.121.323
33768 teren portuar trup III; S = 36.039 mp; înscris în CF 3.784.095
150239 teren portuar trup III; S = 20.232 mp 903.966
33766 teren portuar trup I; S = 3.470 mp; înscris în CF 185.090
150244 teren portuar teren portuar - Port Oltenița; S = 88.577,25 mp 5.552.022
33755 teren portuar teren portuar - Regie Ostrov; S = 14.909 mp; înscris în CF 482.306
150242 teren portuar teren portuar Chiciu; S = 5.091,42 mp 165.166
33744 teren teren portuar - Portul Călărași Comercial; S = 81.505 mp; înscris în CF 5.875.695
33933 teren portuar S = 62.500 mp în Portul Călărași Industrial 3.721.875
150238 teren portuar S = 126.072 mp 8.396.395

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...