Guvernul României

Hotărârea nr. 229/2008 privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri, precum și modificarea lungimii unor drumuri județene și comunale existente, situate în județul Hunedoara

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 și 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor sectoare de drumuri, precum și modificarea lungimii unor drumuri județene și comunale, situate în județul Hunedoara, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Laszlo Borbely

București, 5 martie 2008.

Nr. 229.

ANEXĂ

1. Încadrarea unor drumuri situate în județul Hunedoara în categoria funcțională a drumurilor comunale

Nr. crt. Denumirea drumului Traseul drumului Poziția kilometrică Lungimea (km) Drumul din care provine
1. DC 19 D DJ 741 Gura Gârzii-Bota Petru 0+000-0+800 0,800 Drum vicinal
2. DC 19 E DJ 741 - Valea Caselor 0+000-0+500 0,500 Drum vicinal
3. DC 22 A DC 21 - Cătunul Geilești 0+000-4+000 4,000 Drum vicinal
4. DC 22 B DC 21 - Săliște 0+000-2+300 2,300 Drum vicinal
5. DC 13 D DJ 742 A - Cătunul Mărinești 0+000-1+000 1,000 Drum vicinal
6. DC 13 E DJ 742 A - Valea Tarniței - Cătunul Porcurea 0+000-2+000 2,000 Drum vicinal
7. DC 13 F DJ 742 - Tarnița - Cătunul Brădinești - Translator TVR 0+000-3+000 3,000 Drum vicinal
8. DC 13 G DJ 742 A - După Piatră - Cheia - Cătunul Măgura 0+000-3+000 3,000 Drum vicinal
9. DC 13 H DJ 742 A - Cătunul Cornițel 0+000-2+000 2,000 Drum vicinal

2. Modificarea lungimii unor drumuri județene existente

Denumirea drumului Traseul drumului Poziția kilometrică Lungimea (km)
DJ 686 DJ 668 Subcetate - Cabana Râușor 0+000-36+500 36,500

3. Modificarea lungimii unor drumuri comunale existente

Nr. crt. Denumirea drumului Traseul drumului Poziția kilometrică Lungimea (km)
1. DC 18 Bucureșci - Șesuri 0+000-6+200 6,200
2. DC 13 B Buceș-Cătunul Șerbaia 0+000-6+200 6,200
3. DC 161 Zam-Godinești 0+000-10+500 10,500

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...