Guvernul României

Hotărârea nr. 228/2008 privind încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unei străzi situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Băbiciu, județul Olt, precum și modificarea lungimii unui drum comunal existent

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 și 13 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a unei străzi situate pe raza administrativ-teritorială a comunei Băbiciu, județul Olt, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Se aprobă modificarea lungimii drumului comunal DC 120B, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. -

Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul transporturilor,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
Laszlo Borbely

București, 5 martie 2008.

Nr. 228.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
a unei străzi situate pe raza administrativ-teritorială a
comunei Băbiciu, județul Olt, care se încadrează în categoria
funcțională a drumurilor comunale

Indicativul vechi Traseul străzii Poziții kilometrice Lungimea reală (km) Indicativul nou
Str. Episcopiei DJ 642 - Fabrica de prelucrare a laptelui 0+000-0+850 0,850 DC 120B

ANEXA Nr. 2

MODIFICAREA
lungimii unui drum comunal situat pe raza administrativ-teritorială
a județului Olt

Indicativul și traseul inițial al drumului Poziția kilometrică inițială (origine, destinație) Lungimea tronsonului inițial (km) Indicativul și traseul nou al drumului Poziția kilometrică (origine, destinație) Lungimea tronsonului nou (km) Provine din:
DC 120B Băbiciu (DJ 642) - Frunzaru - Bârsești (DJ 546) 0+000-20+000 20 DC 120B Băbiciu - Frunzaru - Bârsești (DJ 546) 0+000-20+850 20,850 Str. Episcopiei DC 120B

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...