Guvernul României

Hotărârea nr. 226/2008 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor - Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Cluj

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 martie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor - Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Cluj.

Art. 2. -

Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziția nr. 68 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
p. Secretarul general al Guvernului,
Attila-Zoltan Cseke,
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 5 martie 2008.

Nr. 226.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome
"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului
Culturii și Cultelor - Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și
Patrimoniu Cultural Național Cluj

Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
Municipiul Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 23, județul Cluj Statul român, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" Statul român, în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor - Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Cluj Clădire având o suprafață construită de 193,70 m2
Teren aferent în suprafață de 597,60 m2
CF nr. 11383
Nr. topo 10994/1

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...