Finanțarea | Hotărâre 1132/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Exporturi Participarea la sistemele de colectare, tratare și reciclare

Finanțarea

Art. 12. -

(1) Producătorii sau terții care acționează în numele acestora finanțează toate costurile nete care decurg din:

a) colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori portabili colectate în conformitate cu art. 7 alin. (7) - (11); și

b) colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori industriali și auto colectate în conformitate cu art. 7 alin. (12) lit. a) și alin. (13) lit. c).

(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează evitându-se orice dublă taxare a producătorilor în cazul bateriilor sau acumulatorilor colectați conform legislației naționale armonizate care transpune Directiva 2000/53/CE sau Directiva 2002/96/CE. Modificări (1)

(3) Producătorii sau terții care acționează în numele acestora asigură finanțarea costurilor nete necesare campaniilor de informare publică privind colectarea, tratarea și reciclarea tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori portabili.

(4) Costurile colectării, tratării și reciclării nu sunt prezentate separat utilizatorilor finali în momentul vânzării noilor baterii și acumulatori portabili.

(5) Producătorii și utilizatorii de baterii și acumulatori industriali și auto pot încheia acorduri care să prevadă alte metode de finanțare decât cele prevăzute la alin. (1).

(6) Prevederile acestui articol se aplică tuturor deșeurilor de baterii și acumulatori, indiferent de data introducerii lor pe piață.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...