Art 19 Dispoziții finale | Hotărâre 1132/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dispoziții finale -
Art. 19.
-

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.057/2001 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 5 noiembrie 2001.

(2) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile comunică Comisiei Europene textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta hotărâre.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1132/2008:
Art 9 Tratarea și reciclarea
Art 10 Eliminarea
Art 11 Exporturi
Art 12 Finanțarea
Art 13 Participarea la sistemele de colectare, tratare și reciclare
Art 14 Informații pentru utilizatorii finali
Art 15 Etichetarea
Art 16 Rapoarte naționale de implementare
Art 17 Control și sancțiuni
Art 18 Anexe
Art 19 Dispoziții finale
;
se încarcă...