Art 15 Etichetarea | Hotărâre 1132/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Informații pentru utilizatorii finali -
Art 14 Informații pentru utilizatorii finali
Rapoarte naționale de implementare -
Art 16 Rapoarte naționale de implementare

Etichetarea -
Art. 15.
-

(1) Producătorii sunt obligați să marcheze cu simbolul prezentat în anexa nr. 2 toate bateriile acumulatorii și ansamblurile de baterii.

(2) Până la data de 26 septembrie 2009, producătorii sunt obligați să indice pe suprafața bateriilor și acumulatorilor portabili și auto, în mod vizibil, lizibil și de neșters, capacitatea acestora.

(3) Bateriile, acumulatorii și bateriile de tip pastilă care conțin mai mult de 0,0005% mercur, mai mult de 0,002% cadmiu sau mai mult de 0,004% plumb sunt marcate cu simbolul chimic pentru metalul respectiv: Hg, Cd sau Pb. Simbolul indicând conținutul de metal greu se tipărește sub simbolul prevăzut în anexa nr. 2 și acoperă o suprafață de cel puțin un sfert din mărimea simbolului respectiv.

(4) Simbolul prevăzut în anexa nr. 2 acoperă cel puțin 3% din suprafața părții celei mai mari a bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, până la o dimensiune maximă de 5 x 5 cm. În cazul celulelor cilindrice, simbolul acoperă cel puțin 1,5% din suprafața bateriei sau a acumulatorului și are o dimensiune maximă de 5 x 5 cm.

(5) Atunci când, dată fiind dimensiunea bateriei, a acumulatorului sau a ansamblului de baterii, simbolul ar fi mai mic de 0,5 x 0,5 cm, nu este necesar ca bateria, acumulatorul sau ansamblul de baterii să fie marcat, însă pe ambalaj se tipărește un simbol de cel puțin 1 x 1 cm.

(6) Simbolurile se tipăresc în mod vizibil, lizibil și de neșters.

(7) În funcție de evoluția acquis-ului comunitar, prin ordin comun al ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor, se pot stabili exceptări de la aplicarea prevederilor alin. (1)-(6). Modificări (1)

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...