Guvernul României

Hotărârea nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Reviste (1), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 28 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Despăgubirile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în condițiile prezentei hotărâri.

(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) implică acordarea unor sume de bani pentru polițiști sau, în cazul decesului, pentru familiile acestora, în situația producerii riscurilor specifice activității de poliție.

Art. 2. - Practică judiciară (4)

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) polițist - funcționar public civil, cu statut special, căruia i se aplică prevederile Legii nr. 360/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) polițist rănit - polițistul supus în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, independent de voința lui, efectelor unor cauze vătămătoare, în urma cărora îi este afectată integritatea anatomică și/sau funcțională a organismului; Practică judiciară (3)

c) polițist invalid - polițistul rănit clasat inapt pentru serviciul polițienesc de către comisiile de expertiză medicală și evaluare a capacității de muncă; Modificări (1)

d) polițist decedat - polițistul care și-a pierdut viața, în urma unui accident, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuțiilor legale;

e) bun - construcții cu destinația de locuit pentru polițist și familia sa, precum și anexele acestora, vehicule aflate în proprietatea sau folosința polițistului.

Art. 3. - Practică judiciară (3), Reviste (1)

Ministerul Internelor și Reformei Administrative acordă despăgubiri polițiștilor pentru următoarele categorii de riscuri:

a) rănirea polițistului;

b) invaliditate de gradul I; Reviste (1)

c) invaliditate de gradul II;

d) invaliditate de gradul III; Reviste (1)

e) deces; Practică judiciară (1)

f) prejudicii aduse bunurilor.

Art. 4. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

(1) Despăgubirile acordate în situația producerii riscului prevăzut la art. 3 lit. a) acoperă toate cheltuielile legate de: Reviste (1)

a) tratamentul în țară sau în străinătate, în cazul în care acesta nu poate fi efectuat în țară;

b) tratamentul de recuperare în unități medicale din țară sau străinătate;

c) protezele, ortezele și alte dispozitive medicale de profil din țară sau străinătate;

d) transportul dus-întors până la/de la unitatea medicală care va asigura efectuarea tratamentului, atât pentru polițist, cât și pentru însoțitor, când situația impune.

(2) În situația producerii unuia dintre riscurile prevăzute la art. 3 lit. b) - d), polițistului i se acordă despăgubiri în sumă de:

a) pentru invaliditate de gradul I - 10.000 euro, echivalent în lei la data plății;

b) pentru invaliditate de gradul al II-lea - 8.000 euro, echivalent în lei la data plății;

c) pentru invaliditate de gradul al III-lea - 6.000 euro, echivalent în lei la data plății. Practică judiciară (4)

(3) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 3 lit. e) constă într-o sumă de 20.000 euro, echivalent în lei la data plății, și se plătește familiei polițistului decedat. Practică judiciară (1)

(4) Despăgubirea acordată în situația producerii riscului prevăzut la art. 3 lit. f) nu poate depăși suma necesară pentru aducerea bunului în starea inițială sau înlocuirii acestuia în caz de distrugere.

Art. 5. -

(1) Despăgubirile acordate în baza prezentei hotărâri constituie forme de sprijin cu destinație specială.

(2) Despăgubirile prevăzute la art. 4 alin. (1) - (4) se acordă pentru fiecare eveniment asigurat în parte. Modificări (1)

(3) Despăgubirile prevăzute la art. 4 alin. (4) nu se acordă în cazul în care prejudiciul prevăzut la art. 3 lit. f) este acoperit parțial sau în totalitate ca urmare a existenței unei asigurări în sistemul privat. Modificări (1)

Art. 6. -

Pentru toate sumele de bani plătite ca despăgubiri în temeiul prezentei hotărâri, Ministerul Internelor și Reformei Administrative va iniția demersuri pentru recuperarea sumelor plătite de la persoanele care se fac vinovate de producerea prejudiciilor.

Art. 7. - Practică judiciară (1)

Modalitățile concrete de acordare a despăgubirilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al ministrului internelor și reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

București, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.083.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...