Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală | Hotărâre 1061/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală

Art. 24. -

(1) Gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale se realizează în conformitate cu Normele tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și Metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Nu se vor accepta la transport deșeurile ale căror ambalaje nu sunt etichetate cu următoarele informații: datele de identificare ale unității sanitare, secția/laborator, cantitate și data umplerii.

(3) Transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se face ținându-se cont de următoarele: Jurisprudență

a) toate vehiculele utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală sunt evaluate de Ministerul Sănătății Publice, prin institutele de sănătate publică, pe baza unei metodologii ce va fi aprobată prin ordin al ministrului sănătății publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În interiorul vehiculelor, deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală se transportă în containere din plastic cu capac, tip europubelă, în poziție verticală; Jurisprudență

b) vehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: Jurisprudență

(i) să fie destinat, amenajat special și utilizat numai pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;

(ii) să fie autoutilitară sau autovehicul cu masa totală maximă autorizată;

(ii) compartimentul destinat containerelor să fie separat de cabina șoferului, să fie realizat din materiale ușor lavabile și rezistente la abur și agenți chimici folosiți la curățenie și dezinfecție;

(iv) să aibă în dotare containere din plastic cu capac, tip europubelă, în care sunt depozitate deșeurile ambalate în timpul transportului, în condiții de siguranță;

(v) să aibă dispozitive de fixare a containerelor în timpul transportului;

(vi) să conțină sisteme de asigurare împotriva răspândirii deșeurilor periculoase în mediu în caz de accident;

(vii) să existe permanent o trusă sau un minicompartiment ce conține saci din plastic, echipament de protecție, echipamente de curățenie, dezinfecție, trusă de prim-ajutor;

(viii) să fie prevăzut cu trusă conform prevederilor Acordului european privind transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase (A.D.R.);

(ix) compartimentul destinat containerelor va fi prevăzut cu sisteme de răcire a aerului: aer condiționat, echipament frigorific;

(x) autovehiculul va fi marcat și inscripționat cu datele de identificare ale societății transportatoare pe ambele părți laterale, activitatea prestată "Transport deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală", pictograma "Pericol biologic" și marcaj A.D.R.;

c) operatorii economici care transportă deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, care la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri nu dețin referat tehnic pentru autovehiculul care transportă deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, au obligativitatea de a-l solicita și obține în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. În cazul în care referatul tehnic nu se obține în acest termen de 6 luni, se suspendă dreptul de a utiliza autovehiculul pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală; Jurisprudență

d) transportul deșeurilor periculoase de la unitatea medicală în care acestea se produc și care este expeditorul deșeurilor și până la destinatarul deșeurilor, reprezentat de instalația în care acestea sunt tratate sau eliminate, se realizează cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(4) Pentru toate cantitățile de deșeuri periculoase rezultate din activitatea medicală, transportatorul - chiar dacă acesta este și destinatar - va respecta prevederile art. 1-17, precizând în formularele ale căror modele sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2 cantitatea cumulată exact, prin cântărire la expeditori, pe un transport dintr-o anumită zonă. Formularul va conține o anexă cu expeditorii și cantitățile individuale.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1061/2008:
Dispoziții generale
Transportul deșeurilor periculoase
Transportul deșeurilor periculoase pentru colectare sau pentru stocare temporară
Transportul deșeurilor nepericuloase
Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală
Sancțiuni
Dispoziții finale
;
se încarcă...