Transportul deșeurilor nepericuloase | Hotărâre 1061/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Transportul deșeurilor nepericuloase

Art. 19. - Doctrină (1)

Transportul deșeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 20. -

(1) Deșeurile nepericuloase destinate eliminării se transportă de la expeditor la destinatar și se controlează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase tipizat, cu regim special.

(2) Formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare și se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat și ștampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deșeurile și cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.

(3) După semnarea și ștampilarea formularului de încărcaredescărcare de către destinatar, acesta îl transmite expeditorului prin fax sau prin poștă, cu confirmare de primire.

(4) Fiecare transport de deșeuri nepericuloase trebuie să fie însoțit de un formular de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase.

(5) Formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase este înregistrat de către destinatar într-un registru securizat, înseriat și numerotat pe fiecare pagină.

Art. 21. -

Transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate operațiilor de colectare/stocare temporară/tratare/ valorificare/eliminare se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, completat și semnat de către expeditorul, transportatorul și destinatarul deșeurilor nepericuloase.

Art. 22. -

(1) Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate colectării/stocării temporare/tratării/ valorificării/eliminării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deșeurilor, o copie la destinatarul acestora și o copie la transportatorul deșeurilor.

(2) Expeditorul, destinatarul și transportatorul deșeurilor nepericuloase sunt obligați să prezinte formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase la solicitarea organelor abilitate conform legii să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor.

Art. 23. - Doctrină (1)

(1) Transportul deșeurilor municipale, efectuat de către operatorii economici autorizați să presteze serviciul de salubrizare în localități, nu intră sub incidența prevederilor prezentei hotărâri. Jurisprudență

(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) care efectuează transportul propriilor deșeuri nepericuloase, cum ar fi deșeurile de producție și deșeurile asimilabile celor municipale, trebuie să completeze formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Transportul deșeurilor. Potrivit art. 19-23 din H.G. nr. 1061/2008, transportul deșeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. [ Mai mult... ] 

.....
    Transportul deșeurilor. Potrivit art. 19-23 din H.G. nr. 1061/2008, transportul deșeurilor nepericuloase se efectuează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Hotărâre 1061/2008:
Dispoziții generale
Transportul deșeurilor periculoase
Transportul deșeurilor periculoase pentru colectare sau pentru stocare temporară
Transportul deșeurilor nepericuloase
Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală
Sancțiuni
Dispoziții finale
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...