Formular de expediție/transport deșeuri periculoase nr^1 |_|_|_|_|_| | Hotărâre 1061/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
Formular de expediție/transport deșeuri periculoase
nr.1 |_|_|_|_|_|

- model -

Denumirea deșeurilor periculoase2 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod deșeuri periculoase
|_|_|_|_|_|
Deșeuri periculoase < 1t/an
|_|
Deșeuri periculoase > 1t/an
|_|
Nr. formularului de aprobare
al transportului*)
|_|_|_|_|_|
Nr. de înregistrare al expeditorului
|_|_|_|_|_|
Nr. de înregistrare al transportatorului
|_|_|_|_|_|
Nr. de înregistrare al destinatarului
|_|_|_|_|_|
În calitate de:
Generator |_|
Operator economic care
realizează operația de:
Colectare |_|
Stocare temporară |_|
În calitate de:
Nume delegat:
Nr. de înmatriculare mijloc
transport:
În calitate de operator
economic care realizează
operația de:
Colectare |_|
Stocare temporară |_|
Tratare |_|
Valorificare |_|
Eliminare |_|
Cantitatea predată în tone
|_|_|_|_|_|
Cantitatea primită în tone
|_|_|_|_|_|
Cantitatea recepționată în tone
|_|_|_|_|_|
Cantitatea respinsă în tone
|_|_|_|_|_|
Data predării (zi, lună, an)
|_|_|_|_|_|_|
Data predării (zi, lună, an)
|_|_|_|_|_|_|
Data primirii (zi, lună, an)
|_|_|_|_|_|_|
Denumirea societății, sediul,
cod unic de identificare
|_|_|_|_|_|
Denumirea societății, sediul,
cod unic de identificare
|_|_|_|_|_|
Denumirea societății, sediul,
cod unic de identificare
|_|_|_|_|_|
Semnătura și ștampila
(asigurare pentru o declarație
corectă)
.............................
Semnătura și ștampila
(asigurare pentru transport
regulamentar)
.......................
Semnătura și ștampila (asigurare
pentru preluare în vederea unei
colectări sau stocări temporare,
tratare/valorificare/eliminare
conform prevederilor legale)
.............................

Tipul mijloacelor de transport:

Număr și tip de ambalaje utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase:

Observații:

1 Număr înscris de către agenția județeană pentru protecția mediului.

2 Conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare.

*) Nu este necesară aprobare pentru cantități < 1t/an.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1061/2008:
Formular pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase nr^1 |_|_|_|_|_|
Formular de expediție/transport deșeuri periculoase nr^1 |_|_|_|_|_|
Formular de încărcare descărcare deșeuri nepericuloase model
;
se încarcă...