Art 25 Sancțiuni | Hotărâre 1061/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL V Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală -
Art 24 Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală
Art 26 Sancțiuni

CAPITOLUL VI Sancțiuni -
Art. 25.
-

(1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă sau contravențională, după caz.

(2) Următoarele fapte constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) abandonarea deșeurilor pe traseu de către operatorii de transport, nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 6 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 13, art. 14 alin. (1) și (2), art. 19 sau ale art. 24 alin. (1), (2), alin. (3) lit. a), b) și d), alin. (4), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 4, 7, 8, art. 14 alin. (3)-(5), art. 20 și 21, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 9, 10, 12, art. 15 alin. (2), art. 18 alin. (3), art. 22 și ale art. 23 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

d) transportul deșeurilor municipale efectuate de operatori neautorizați pentru prestarea serviciului de salubrizare în localități, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.

(3) În cazul săvârșirii contravențiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), se aplică pe lângă sancțiunea contravențională principală și sancțiunea contravențională complementară a confiscării mijlocului de transport destinat sau folosit la săvârșirea faptei.

(4) Mijlocul de transport confiscat potrivit alin. (3) se valorifică în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, cu modificările și completările ulterioare.

(5) În cazul în care se dispune măsura confiscării mijlocului de transport, agentul constatator întreprinde măsurile necesare pentru transportul deșeurilor către operatorii economici care dețin autorizație de mediu conform legislației în vigoare pentru activitățile de tratare/valorificare/eliminare, toate cheltuielile fiind suportate de către contravenient.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...