Art 20 Transportul deșeurilor nepericuloase | Hotărâre 1061/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Transportul deșeurilor nepericuloase -
Art. 20.
-

(1) Deșeurile nepericuloase destinate eliminării se transportă de la expeditor la destinatar și se controlează pe baza formularului de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase tipizat, cu regim special.

(2) Formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase se completează de către expeditor în 3 exemplare și se păstrează după cum urmează: un exemplar semnat și ștampilat la expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al persoanei care transportă deșeurile și cu numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul transportatorului.

(3) După semnarea și ștampilarea formularului de încărcaredescărcare de către destinatar, acesta îl transmite expeditorului prin fax sau prin poștă, cu confirmare de primire.

(4) Fiecare transport de deșeuri nepericuloase trebuie să fie însoțit de un formular de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase.

(5) Formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase este înregistrat de către destinatar într-un registru securizat, înseriat și numerotat pe fiecare pagină.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1061/2008:
Art 10 Transportul deșeurilor periculoase
Art 11 Transportul deșeurilor periculoase
Art 12 Transportul deșeurilor periculoase
Art 13 Transportul deșeurilor periculoase
Art 14 Transportul deșeurilor periculoase
Art 15 Transportul deșeurilor periculoase
Art 16 Transportul deșeurilor periculoase
Art 17 Transportul deșeurilor periculoase
Art 18 Transportul deșeurilor periculoase pentru colectare sau pentru stocare temporară
Art 19 Transportul deșeurilor nepericuloase
Art 20 Transportul deșeurilor nepericuloase
Art 21 Transportul deșeurilor nepericuloase
Art 22 Transportul deșeurilor nepericuloase
Art 23 Transportul deșeurilor nepericuloase
Art 24 Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală
Art 25 Sancțiuni
Art 26 Sancțiuni
Art 27 Sancțiuni
Art 28 Dispoziții finale
Art 29 Dispoziții finale
;
se încarcă...