Art 14 Transportul deșeurilor periculoase | Hotărâre 1061/2008

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Transportul deșeurilor periculoase -
Art. 14.
-

(1) Inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul, după primirea unui exemplar din formularul pentru aprobarea transportului rutier al deșeurilor periculoase și a unui exemplar din formularul de expediție/transport deșeuri periculoase, notifică, cu 48 de ore înainte de efectuarea transportului aprobat, toate inspectoratele pentru situații de urgență județene, precum și inspectoratele județene de poliție din județele care vor fi tranzitate și cel de destinație despre executarea transportului deșeurilor periculoase și despre caracteristicile acestuia.

(2) În cazul transportului feroviar și naval al deșeurilor periculoase, după respectarea prevederilor alin. (1), inspectoratul pentru situații de urgență al județului în a cărui rază teritorială se află expeditorul notifică secțiile regionale de poliție transporturi care vor fi tranzitate și cea de destinație despre transportul deșeurilor periculoase și despre caracteristicile acestuia.

(3) În cazul în care se realizează transporturi de deșeuri periculoase din aceeași categorie către același destinatar, urmând aceeași rută de transport stabilită în formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase, cu o frecvență mai mare de un transport pe lună, expeditorul este obligat să transmită către inspectoratul pentru situații de urgență formularul de expediție/transport deșeuri periculoase numai la efectuarea primului transport.

(4) Începând cu cel de-al doilea transport de deșeuri periculoase prevăzut la alin. (3), expeditorul este obligat să informeze inspectoratul pentru situații de urgență cu 48 de ore înaintea efectuării fiecărui transport de deșeuri periculoase, prin fax, notă telefonică sau e-mail. În informarea transmisă inspectoratului pentru situații de urgență se precizează cantitatea de deșeuri periculoase care se transportă, numărul formularului de aprobare a transportului deșeurilor periculoase în baza căruia se realizează acesta și date pentru identificarea transportatorului, așa cum sunt prevăzute în formularul de expediție/transport deșeuri periculoase.

(5) Formularele de expediție/transport deșeuri periculoase întocmite pentru transporturile de deșeuri periculoase care intră sub incidența alin. (3) se păstrează la expeditor, transportator și destinatar, acesta din urmă având obligația să raporteze anual agenției pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află că deșeurile periculoase au fost valorificate sau eliminate în conformitate cu prevederile legale.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1061/2008:
Art 4 Transportul deșeurilor periculoase
Art 5 Transportul deșeurilor periculoase
Art 6 Transportul deșeurilor periculoase
Art 7 Transportul deșeurilor periculoase
Art 8 Transportul deșeurilor periculoase
Art 9 Transportul deșeurilor periculoase
Art 10 Transportul deșeurilor periculoase
Art 11 Transportul deșeurilor periculoase
Art 12 Transportul deșeurilor periculoase
Art 13 Transportul deșeurilor periculoase
Art 14 Transportul deșeurilor periculoase
Art 15 Transportul deșeurilor periculoase
Art 16 Transportul deșeurilor periculoase
Art 17 Transportul deșeurilor periculoase
Art 18 Transportul deșeurilor periculoase pentru colectare sau pentru stocare temporară
Art 19 Transportul deșeurilor nepericuloase
Art 20 Transportul deșeurilor nepericuloase
Art 21 Transportul deșeurilor nepericuloase
Art 22 Transportul deșeurilor nepericuloase
Art 23 Transportul deșeurilor nepericuloase
Art 24 Transportul deșeurilor rezultate din activitatea medicală
;
se încarcă...