Guvernul României

Hotărârea nr. 1051/2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 octombrie 2008 până la 09 decembrie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1193/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 540 lei lunar, în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună, reprezentând 3,176 lei/oră.

Art. 2. - Jurisprudență

Începând cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore în medie pe lună în anul 2009, reprezentând 3,529 lei/oră.

Art. 3. -

În luna iunie 2009, Guvernul, împreună cu partenerii sociali, va analiza valoarea realizată a câștigului salarial mediu brut lunar corespunzător primelor 4 luni. În situația în care se constată abateri mai mari de 5% între câștigul salarial mediu brut lunar pe economie realizat față de cel prognozat pe întregul an, Guvernul va modifica prin hotărâre salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, de la 1 iulie 2009, astfel încât ponderea acestuia în câștigul salarial mediu brut lunar să fie 33%.

Art. 4. -

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de bază, potrivit încadrării, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la art. 1 și 2.

Art. 5. -

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut de art. 1 și 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, prin inspectoratele teritoriale de muncă județene și al municipiului București, împuternicit, după caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei și egalității de șanse.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2008.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.507/2007 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 20 decembrie 2007, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,
Paul Păcuraru
p. Ministrul economiei și finanțelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de stat

București, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.051.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...