Camera Deputaților

Hotărârea nr. 26/2008 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 septembrie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 42 și al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 42/2004 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Nicolae Alexandri, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petiții;

- domnul deputat Ciocănea-Teodorescu Adrian, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru politică externă;

- domnul deputat Micle Ioan Radu, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru industrii și servicii;

- domnul deputat Vlasov Mihail, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități;

- doamna deputat Bruchental-Pop Ionela, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, trece de la Comisia pentru muncă și protecție socială la Comisia juridică, de disciplină și imunități, în calitate de membru;

- domnul deputat Pardău Dumitru, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, trece de la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice la Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în calitate de membru;

- doamna deputat Vasil Mihaela Adriana, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru muncă și protecție socială;

- domnul deputat Nadudvary Gheorghe Augustin Eugen, aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei juridice, de disciplină și imunități;

- domnul deputat Haszmann Pal-Peter, aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, este desemnat în calitatea de membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

București, 8 septembrie 2008.

Nr. 26.

;
se încarcă...