Biroul Electoral Central - BEC

Hotărârea nr. 28/2008 privind interpretarea unitară a unor prevederi din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 aprilie 2008

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 37 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind sesizat de Biroul Electoral de Circumscripție Județeană Arad în legătură cu:

- modalitatea de completare a birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice și/sau electorale;

- modalitatea de comunicare a respingerii candidaturii;

- aplicarea art. 52 din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare; necesitatea comunicării către birourile electorale a hotărârilor definitive și irevocabile pronunțate de instanțe;

- consecințele nerespectării dispozițiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de către alianțele electorale,

Biroul Electoral Central h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu reprezentanți ai partidelor politice, alianțelor politice și/sau electorale se face conform primei teze a art. 24 alin. (14) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adică prin raportare exclusivă la listele de candidați depuse pentru circumscripția locală (municipală, orășenească sau comunală) respectivă.

Art. 2. -

Hotărârea de respingere a candidaturii se afișează la sediul biroului electoral de circumscripție, iar neîndeplinirea condițiilor legale pentru un candidat nu este de natură să afecteze valabilitatea celorlalte candidaturi cuprinse în listă. Lista va fi considerată incompletă în sensul celor prevăzute de Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. -

În vederea bunei organizări a alegerilor și a respectării calendarului electoral prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 265/2008, cu modificările ulterioare, instanțele judecătorești competente să soluționeze contestațiile formulate împotriva hotărârilor de acceptare sau de respingere a unei candidaturi de către biroul electoral de circumscripție vor comunica de îndată, după expirarea termenelor imperative prevăzute la art. 52 alin. (5) și (6) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, hotărârea definitivă și irevocabilă biroului electoral de circumscripție care a pronunțat hotărârea atacată, în vederea definitivării candidaturilor.

Art. 4. -

Nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la înregistrarea candidaturilor la biroul electoral de circumscripție județeană sau a municipiului București, fiind o condiție obligatorie prevăzută de lege, atrage respingerea candidaturii. De asemenea, birourile electorale de circumscripție județeană vor lua măsuri pentru comunicarea înregistrării alianțelor electorale birourilor electorale (comunale, orășenești, municipale) pentru circumscripțiile cărora s-au constituit.

Președintele Biroului Electoral Central,
judecător Ioana Surdescu

București, 14 aprilie 2008.

Nr. 28.

;
se încarcă...