Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației

Modificări (4), Referințe (4)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 140 din 03 iulie 1997.

În vigoare de la 03 iulie 1997 până la 20 februarie 2014, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 119/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministrul sănătății,

văzând Nota Direcției generale a medicinii preventive și promovare a sănătății nr. 27.292 din 19 iunie 1997,

văzând dispozițiile legale în vigoare privind igiena mediului de viață și muncă, înscrise în Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sănătății populației, dispoziții obligatorii atât pentru unitățile publice și private, precum și pentru întreaga populație a țării,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

emite următorul ordin:

1. Se aprobă Normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației, anexate, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

2. Normele de igienă sunt obligatorii, potrivit legii, pentru toate unitățile din sistemul public și privat, precum și pentru întreaga populație.

3. Nerespectarea normelor de igienă privind mediul de viață al populației atrage răspunderea disciplinară, administrativ-materială, civilă ori, după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate de abaterile săvârșite.

4. O dată cu aprobarea prezentului ordin se abrogă ordinele ministrului sănătății nr. 623/1973, nr. 399/1974, nr. 981/1994 și nr. 1.935/1996.

5. Direcția generală a medicinii preventive și promovare a sănătății din Ministerul Sănătății, direcțiile sanitare județene și a municipiului București, inspectoratele de sănătate publică județene și al municipiului București, ministerele cu rețea sanitară proprie, în colaborare cu Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și structurile sale teritoriale și cu administrația publică locală, vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.

Ministrul sănătății,
prof. dr. Ștefan Iosif Drăgulescu

București, 23 iunie 1997.

Nr. 536.

ANEXĂ

NORME DE IGIENĂ ȘI RECOMANDĂRI
privind mediul de viață al populației
Modificări (2)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...