Servicii de cercetare și de dezvoltare | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
§ 2 Concesiuni rezervateCAPITOLUL IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune - SECȚIUNEA a 5-a Elaborarea documentației de atribuire -
§ 1 Garanții procedurale

CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 6-a Situații speciale -
§ 3.
Servicii de cercetare și de dezvoltare

Art. 26. -

Prezenta lege se aplică contractelor de concesiune de servicii care au ca obiect prestarea de servicii de cercetare și de dezvoltare care fac obiectul codurilor CPV cuprinse între 73000000-2 și 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 sau 73430000-5 doar dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

a) rezultatele sunt destinate, în mod exclusiv, entității contractante, pentru uz propriu în exercitarea propriei activități;

b) serviciul prestat este remunerat în totalitate de către entitatea contractantă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...