Lista activităților prevăzute la art 5 alin (1) lit q) | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1 -
Lista activităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. q)

NACE Rev. 11

Cod CPV
SECȚIUNEA F CONSTRUCȚII
Diviziune Grupă Clasă Descriere Note
45 Construcții Această diviziune include:
construcția de clădiri și lucrări noi, restaurare și reparații curente
45000000
45.1 Pregătirea șantierelor 45100000
45.11 Demolări de clădiri; terasamente Această clasă include:
- demolarea clădirilor și a altor structuri;
- degajarea șantierelor;
- lucrări de terasament: excavarea, umplerea, nivelarea șantierelor de construcții, săparea de șanțuri, îndepărtarea rocilor, demolarea prin explozie etc.;
- pregătirea șantierelor pentru exploatare minieră;
- îndepărtarea solului și alte lucrări de dezvoltare și pregătire a terenurilor și a șantierelor miniere.
Această clasă cuprinde, de asemenea:
- drenarea șantierelor de construcții;
- drenarea terenurilor agricole și forestiere.
45110000
45.12 Lucrări de foraj și sondaj Această clasă include:
- sondaje experimentale, foraje de recunoaștere și carotaje pentru construcții, precum și pentru studii geofizice, geologice sau alte studii similare.
Această clasă nu cuprinde:
- forarea puțurilor de extracție a țițeiului sau a gazelor naturale (a se vedea clasa 11.20);
- forarea puțurilor de apă (a se vedea clasa 45.25);
- săparea de puțuri (a se vedea clasa 45.25);
- prospectarea zăcămintelor de țiței și de gaze naturale, precum și studiile geofizice, geologice și seismice (a se vedea clasa 74.20).
45120000
45.2 Lucrări de construcții complete sau parțiale; lucrări de geniu civil 45200000
45.21 Lucrări generale
de construcții de
clădiri și lucrări
de geniu civil
Această clasă include:
- construcții de clădiri de toate tipurile și construcții civile;
- poduri, inclusiv cele destinate susținerii șoselelor suspendate, viaducte, tuneluri și pasaje subterane;
- conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru transport pe distanțe mari;
- conducte, linii de comunicații și linii electrice pentru rețele urbane;
- lucrări conexe de amenajare urbană;
- asamblarea și montarea de construcții prefabricate pe șantiere.
Această clasă nu cuprinde:
- servicii referitoare la extracția țițeiului și a gazelor naturale (a se vedea clasa 11.20);
- construcția de lucrări complet prefabricate din elemente din alte materiale decât betonul, fabricate de unitatea care execută
lucrările (a se vedea diviziunile 20, 26 și 28);
- lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive (a se vedea clasa 45.23);
- lucrări de instalații pentru construcții (a se vedea clasa 45.3);
- lucrări de finisare (a se vedea clasa 45.4);
- activități de arhitectură și de inginerie (a se vedea clasa 74.20);
- gestionarea proiectelor de construcții (a se vedea clasa 74.20).
45210000
cu excepția:
45213316
45220000
45231000
45232000
45.22 Ridicarea de șarpante și acoperișuri Această clasă include:
- ridicarea de șarpante;
- montarea acoperișurilor;
- lucrări de impermeabilizare.
45261000
45.23 Construcții de
autostrăzi,
șosele,
aerodromuri și
complexuri
sportive
Această clasă include:
- construcția de autostrăzi, de drumuri, de șosele, alte căi pentru vehicule și pietoni;
- construcția de căi ferate;
- construcția de piste de aterizare-decolare;
- lucrări de construcții, altele decât cele de clădiri, pentru stadioane, piscine, săli de sport, terenuri de tenis, circuite de golf și alte instalații sportive;
- marcarea cu vopsea a suprafețelor rutiere și a spațiilor de parcare.
Această clasă nu cuprinde:
- terasamentele preliminare (a se vedea clasa 45.11).
45212212 și
DA03
45230000
cu excepția:
45231000
45232000
45234115
45.24 Lucrări hidrotehnice Această clasă include construcția de:
- căi navigabile, porturi, lucrări fluviale, porturi de agrement (marina), ecluze etc.;
- baraje și diguri;
- dragare;
- lucrări subacvatice.
45240000
45.25 Alte lucrări de
construcții care
implică lucrări
speciale
Această clasă include:
- activitățile de construcții specializate care implică un aspect comun pentru mai multe tipuri de lucrări și care necesită competențe sau echipamente specializate;
- realizarea de fundații, inclusiv instalarea piloților;
- forarea și construcția de puțuri de apă, săparea de puțuri;
- montarea elementelor de structură metalică ce nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările;
- îndoirea structurilor metalice;
- lucrări de zidire cu cărămidă sau piatră;
- montarea și demontarea schelelor și a platformelor de lucru proprii sau închiriate;
- construcția de coșuri de fum și de cuptoare industriale.
Această clasă nu cuprinde:
- închirierea de schele fără montare și demontare (a se vedea clasa 71.32).
45250000
45262000
45.3 Lucrări de instalații 45300000
45.31 Lucrări de
instalații
electrice
Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a
următoarelor elemente:
- cabluri și conexiuni electrice;
- sisteme de telecomunicații;
- instalații electrice de încălzire;
- antene pentru clădiri rezidențiale;
- sisteme de alarmă împotriva incendiilor;
- sisteme de alarmă antiefracție;
- ascensoare și scări rulante;
- paratrăsnete etc.
45213316
45310000
cu excepția:
45316000
45.32 Lucrări de izolare Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, de izolații termice, acustice sau împotriva vibrațiilor.
Această clasă nu cuprinde:
- lucrări de impermeabilizare (a se vedea clasa 45.22).
45320000
45.33 Instalații Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente:
- instalații și echipamente sanitare;
- echipamente pentru distribuția gazelor;
- echipamente și conducte de încălzire, de ventilare, de refrigerare sau de climatizare;
- instalații de stingere a incendiilor cu sprinklere. Această clasă nu cuprinde:
- instalarea sistemelor electrice de încălzire (a se vedea clasa 45.31).
45330000
45.34 Alte lucrări de
instalații
Această clasă include:
- instalarea sistemelor de iluminat și de semnalizare pentru
șosele, căi ferate, aeroporturi și porturi;
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a
instalațiilor și a echipamentelor neclasificate în altă parte.
45234115
45316000
45340000
45.4 Lucrări de finisare 45400000
45.41 Tencuire Această clasă include:
- aplicarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a ipsosului și a stucului pentru structuri sau ornamente interioare și exterioare, inclusiv a materialelor de fățuire asociate.
45410000
45.42 Tâmplărie și dulgherie Această clasă include:
- instalarea de uși, ferestre, tocuri și rame pentru uși și ferestre, bucătării echipate, scări, echipamente pentru magazine și echipamente similare, din lemn sau din alte materiale, care nu sunt fabricate de unitatea care execută lucrările;
- amenajări interioare, precum plafoane, lambriuri din lemn, compartimentări mobile etc.
Această clasă nu cuprinde:
- acoperirea cu parchet sau alte pardoseli din lemn (a se vedea clasa 45.43).
45420000
45.43 Îmbrăcarea podelelor și a pereților Această clasă include:
- instalarea, în clădiri sau în alte proiecte de construcții, a următoarelor elemente:
- dale din ceramică, beton sau piatră pentru pereți sau podele;
- parchet și alte pardoseli din lemn, mochete și linoleum;
- inclusiv din cauciuc sau plastic;
- materiale de placare a podelelor sau a pereților din terrazzo, marmură, granit sau ardezie;
- tapete.
45430000
45.44 Vopsitorie și montare de geamuri Această clasă include:
- vopsirea interioară și exterioară a clădirilor;
- vopsirea structurilor de construcții civile;
- montarea sticlei, a oglinzilor etc. Această clasă nu cuprinde:
- instalarea ferestrelor (a se vedea clasa 45.42).
45440000
45.45 Alte lucrări de finisare Această clasă include:
- instalarea piscinelor private;
- curățarea pereților exteriori ai clădirilor cu ajutorul aburilor, prin sablare sau alte metode similare;
- celelalte lucrări de finalizare și finisare a clădirilor neclasificate în altă parte.
Această clasă nu cuprinde:
- curățarea pereților interiori ai clădirilor și ai altor construcții (a se vedea clasa 74.70).
45212212 și DA04 45450000
45.5 Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator 45500000
45.50 Închirierea de echipamente de construcție sau demolare cu operator Această clasă nu cuprinde:
- închirierea de mașini și echipamente de construcție sau demolare fără operator
(a se vedea clasa 71.32).
45500000

1 Regulamentul (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1).

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Lista activităților prevăzute la art 5 alin (1) lit q)
Lista activităților prevăzute la art 10 alin (1)
Servicii prevăzute la art 24
;
se încarcă...