Contravenții și sancțiuni | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Contravenții și sancțiuni

Art. 111. -

(1) Entitatea contractantă răspunde contravențional în cazurile și în condițiile prevăzute de prezenta lege. Modificări (3)

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei-30.000 lei:

a) atribuirea unui contract de concesiune fără publicarea prealabilă a unui anunț de concesionare, în cazurile în care publicarea acestuia este obligatorie potrivit prevederilor art. 63 alin. (1), sau a unui anunț de intenție, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2);

b) încălcarea prevederilor art. 13 alin. (3);

c) încălcarea prevederilor art. 72.

(3) Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante care, în funcție de situația concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea concesiunii ce a făcut obiectul contravenției. Modificări (3)

(4) Săvârșirea faptei contravenționale nu implică, în mod obligatoriu, și producerea unui prejudiciu.

(5) Stabilirea prejudiciului trebuie să țină seama de circumstanțele faptei contravenționale și să fie fundamentată.

Art. 112. - Modificări (1)

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv ANAP, în funcție de instituția care face constatarea abaterii.

Art. 113. -

Contravențiilor prevăzute la art. 111 alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13 alin. (1), art. 28 și art. 29.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Dispoziții generale
Exceptări
Reguli de participare la procedura de atribuire
Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune
Reguli privind executarea contractelor de concesiune
Contravenții și sancțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...