Art 94 Subcontractarea | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Reguli privind executarea contractelor de concesiune - Subcontractarea -
Art. 94. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului să precizeze în ofertă partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de identificare ale subcontractanților propuși.

(2) Subcontractanții propuși sunt ținuți de respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, prevăzute la art. 38, întocmai ca și ofertanții.

(3) Aplicarea prevederilor alin. (1) nu diminuează răspunderea concesionarului în ceea ce privește modul de îndeplinire a viitorului contract de concesiune.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:

   Art 84   Motive de excludere

   Art 85   Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii

   Art 86   Criterii de atribuire

   Art 87   Criterii de atribuire

   Art 88   Finalizarea procedurii de atribuire

   Art 89   Finalizarea procedurii de atribuire

   Art 90   Finalizarea procedurii de atribuire

   Art 91   Finalizarea procedurii de atribuire

   Art 92   Informarea candidaților/ofertanților

   Art 93   Informarea candidaților/ofertanților

   Art 94   Subcontractarea

   Art 95   Subcontractarea

   Art 96   Subcontractarea

   Art 97   Subcontractarea

   Art 98   Subcontractarea

   Art 99   Subcontractarea

   Art 100   Modificarea contractului de concesiune

   Art 101   Modificarea contractului de concesiune

   Art 102   Modificarea contractului de concesiune

   Art 103   Modificarea contractului de concesiune

   Art 104   Modificarea contractului de concesiune
;
se încarcă...