Art 93 Informarea candidaților/ofertanților | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune - Informarea candidaților/ofertanților -
Art. 93. -

(1) În sensul prezentei legi, oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă sau neconformă.

(2) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia și nici cerințele de calificare și de selecție prevăzute în documentele concesiunii.

(3) Oferta este considerată neconformă dacă este lipsită de relevanță față de obiectul contractului de concesiune, neputând satisface în mod evident, fără modificări substanțiale, necesitățile și cerințele entității contractante indicate în documentele concesiunii, inclusiv în situația în care oferta nu respectă specificațiile tehnice și/sau condițiile financiare. Modificări (1)

(4) Solicitarea de participare este considerată neconformă în situația în care candidatul se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute la art. 79-81 sau nu îndeplinește criteriile de calificare stabilite de entitatea contractantă. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Art 83 Motive de excludere
Art 84 Motive de excludere
Art 85 Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii
Art 86 Criterii de atribuire
Art 87 Criterii de atribuire
Art 88 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 89 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 90 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 91 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 92 Informarea candidaților/ofertanților
Art 93 Informarea candidaților/ofertanților
Art 94 Subcontractarea
Art 95 Subcontractarea
Art 96 Subcontractarea
Art 97 Subcontractarea
Art 98 Subcontractarea
Art 99 Subcontractarea
Art 100 Modificarea contractului de concesiune
Art 101 Modificarea contractului de concesiune
Art 102 Modificarea contractului de concesiune
Art 103 Modificarea contractului de concesiune
;
se încarcă...