Art 92 Informarea candidaților/ofertanților | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune - Informarea candidaților/ofertanților -
Art. 92. -

(1) Entitatea contractantă are obligația de a transmite ofertantului declarat câștigător o comunicare privind acceptarea ofertei sale, prin care își manifestă acordul de a încheia contractul de concesiune. Modificări (2)

(2) Entitatea contractantă informează, cât mai curând posibil, fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce privește atribuirea contractului de concesiune, inclusiv cu privire la numele ofertantului câștigător, motivele pentru care a decis să respingă solicitarea de participare/oferta acestuia și motivele care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract ori de a relua procedura de atribuire. Modificări (2)

(3) La solicitarea părții interesate, entitatea contractantă comunică, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la primirea unei solicitări scrise, fiecărui ofertant care a depus o ofertă admisibilă, dar care nu a fost declarată câștigătoare, caracteristicile și avantajele relative ale ofertei desemnate câștigătoare. Modificări (2)

(4) Entitatea contractantă are dreptul de a nu comunica anumite informații prevăzute la alin. (2) și (3) privind atribuirea contractului de concesiune, în situația în care dezvăluirea acestora: Modificări (2)

a) ar împiedica aplicarea unor dispoziții legale sau ar fi contrară interesului public;

b) ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale unui operator economic, public sau privat, ori ar putea aduce atingere concurenței loiale între operatorii economici.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Art 82 Motive de excludere
Art 83 Motive de excludere
Art 84 Motive de excludere
Art 85 Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii
Art 86 Criterii de atribuire
Art 87 Criterii de atribuire
Art 88 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 89 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 90 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 91 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 92 Informarea candidaților/ofertanților
Art 93 Informarea candidaților/ofertanților
Art 94 Subcontractarea
Art 95 Subcontractarea
Art 96 Subcontractarea
Art 97 Subcontractarea
Art 98 Subcontractarea
Art 99 Subcontractarea
Art 100 Modificarea contractului de concesiune
Art 101 Modificarea contractului de concesiune
Art 102 Modificarea contractului de concesiune
;
se încarcă...