Art 9 Entități contractante | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare - § 1. Riscul de operare -
Art 8 Riscul de operare
Art 10 Entități contractante

CAPITOLUL I Dispoziții generale - SECȚIUNEA a 3-a Domeniul de aplicare - § 2. Entități contractante -
Art. 9. -
Reviste (3), Doctrină (1)

Au calitatea de autorități contractante, în sensul prezentei legi:

a) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale;

b) organismele de drept public;

c) asocierile care cuprind cel puțin o autoritate contractantă dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...