Art 86 Criterii de atribuire | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune - Criterii de atribuire -
Art. 86. -

(1) Contractele de concesiune se atribuie pe baza criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, stabilită în baza unor criterii obiective care garantează evaluarea ofertelor în condiții de concurență reală. Reviste (1)

(2) În sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii și se pot referi la oricare dintre următoarele: Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

a) gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar;

b) nivelul plăților actualizate efectuate de către entitatea contractantă;

c) nivelul tarifelor de utilizare;

d) modalitatea de execuție a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de performanță de ordin calitativ, tehnic, funcțional, financiar etc.;

e) modul de asigurare a protecției mediului;

f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;

g) nivelul redevenței;

h) durata concesiunii;

i) inovarea.

(3) Entitatea contractantă poate utiliza criteriile prevăzute la alin. (2) și în mod combinat, în funcție de obiectul concesiunii și în măsura în care respectivele criterii sunt compatibile. Modificări (1)

(4) Criteriile de atribuire sunt enumerate în cuprinsul documentelor prevăzute la art. 71 alin. (2) lit. b), în ordinea descrescătoare a importanței lor, fiind însoțite de cerințe care să permită verificarea efectivă a informațiilor furnizate de ofertanți.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:
Art 76 Criterii de calificare și selecție
Art 77 Criterii de calificare și selecție
Art 78 Criterii de calificare și selecție
Art 79 Motive de excludere
Art 80 Motive de excludere
Art 81 Motive de excludere
Art 82 Motive de excludere
Art 83 Motive de excludere
Art 84 Motive de excludere
Art 85 Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii
Art 86 Criterii de atribuire
Art 87 Criterii de atribuire
Art 88 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 89 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 90 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 91 Finalizarea procedurii de atribuire
Art 92 Informarea candidaților/ofertanților
Art 93 Informarea candidaților/ofertanților
Art 94 Subcontractarea
Art 95 Subcontractarea
Art 96 Subcontractarea
Reviste:
Redevența în contractele de delegare/concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate
;
se încarcă...