Art 77 Criterii de calificare și selecție | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Elaborarea documentației de atribuire - Criterii de calificare și selecție -
Art. 77. -

(1) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceștia să răspundă, în mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.

(2) În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, potrivit prevederilor prezentei legi.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:

   Art 67   Reguli de publicitate și transparență

   Art 68   Reguli de publicitate și transparență

   Art 69   Reguli de publicitate și transparență

   Art 70   Reguli de publicitate și transparență

   Art 71   Garanții procedurale

   Art 72   Garanții procedurale

   Art 73   Cerințe tehnice și funcționale

   Art 74   Cerințe tehnice și funcționale

   Art 75   Criterii de calificare și selecție

   Art 76   Criterii de calificare și selecție

   Art 77   Criterii de calificare și selecție

   Art 78   Criterii de calificare și selecție

   Art 79   Motive de excludere

   Art 80   Motive de excludere

   Art 81   Motive de excludere

   Art 82   Motive de excludere

   Art 83   Motive de excludere

   Art 84   Motive de excludere

   Art 85   Termene de primire a solicitărilor de participare și a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii

   Art 86   Criterii de atribuire

   Art 87   Criterii de atribuire
;
se încarcă...