Art 70 Reguli de publicitate și transparență | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 69 Reguli de publicitate și transparențăCAPITOLUL IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune - SECȚIUNEA a 5-a Elaborarea documentației de atribuire - § 1. Garanții procedurale -
Art 71 Garanții procedurale

CAPITOLUL IV Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune - SECȚIUNEA a 4-a Reguli de publicitate și transparență -
Art. 70. -

(1) Entitățile contractante asigură prin mijloace electronice, prin intermediul SEAP, accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit al operatorilor economici la documentele concesiunii, începând cu data publicării anunțului de concesionare.

(2) În cuprinsul anunțului de concesionare se specifică adresa de internet la care sunt disponibile documentele concesiunii.

(3) În cazuri justificate în mod obiectiv, în care entitatea contractantă nu poate asigura accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale concesiunii, din motive tehnice sau datorită securității excepționale ori naturii deosebit de sensibile a informațiilor comerciale, care necesită un nivel extrem de ridicat de protecție, anunțul de concesionare prevede că documentele concesiunii în cauză vor fi transmise prin alte mijloace decât cele electronice și că se prelungește termenul de primire a ofertelor.

(4) În cadrul procedurii de licitație deschisă în două etape în sensul art. 51 alin. (3) și al procedurii de dialog competitiv, entitatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare la etapa a doua a procedurii tuturor ofertanților/candidaților selectați, simultan și în scris.

(5) Invitația de participare prevăzută la alin. (4) include o referință la adresa electronică la care documentele concesiunii au fost puse la dispoziția operatorilor economici prin mijloace electronice.

(6) În cazul în care, pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (3), entitatea contractantă nu a putut asigura, prin mijloace electronice, accesul direct, complet, nerestricționat și gratuit la anumite documente ale concesiunii, iar acestea nu au fost puse la dispoziție într-un alt mod, entitatea contractantă atașează documentele concesiunii la invitația de participare prevăzută la alin. (4).

(7) În cazul prevăzut la alin. (3), autoritatea contractantă are obligația de a prelungi termenul de depunere a ofertelor sau solicitărilor de participare cu 5 zile.

(8) În măsura în care solicitările de clarificări sau de informații suplimentare privind documentele concesiunii au fost adresate în timp util, răspunsul entității contractante la acestea trebuie să fie transmis cu cel puțin 6 zile înainte de termenul stabilit pentru primirea ofertelor/solicitărilor de participare. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...