Art 59 Dialogul competitiv | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune - Dialogul competitiv -
Art. 59. -

(1) În urma finalizării primei etape, entitatea contractantă transmite simultan tuturor candidaților selectați o invitație de participare la etapa a doua.

(2) Entitatea contractantă are obligația de a transmite invitația de participare însoțită de un exemplar al documentației de atribuire, care va include și un document descriptiv.

(3) Documentul descriptiv prevăzut la alin. (2) conține detalii referitoare la necesitățile și cerințele entității contractante, criteriile de atribuire alese, modul de repartizare a riscurilor, termenul orientativ pentru desfășurarea procedurii de atribuire, precum și, dacă este cazul, primele care vor fi acordate participanților la dialog.

(4) Entitatea contractantă are obligația de a invita în etapa a doua un număr de candidați cel puțin egal cu numărul minim de candidați indicat în anunțul de concesionare, conform dispozițiilor art. 58 alin. (2).

(5) În cazul în care numărul de candidați care îndeplinesc criteriile de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de concesionare, conform dispozițiilor art. 58 alin. (2), entitatea contractantă are dreptul de a continua procedura de atribuire numai cu acei candidați care îndeplinesc cerințele solicitate sau de a anula procedura.

(6) Entitatea contractantă nu are dreptul de a invita în etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare în prima etapă sau nu a îndeplinit criteriile de calificare și de selecție solicitate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:

   Art 49   Reguli aplicabile comunicărilor

   Art 50   Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire

   Art 51   Licitația deschisă

   Art 52   Licitația deschisă

   Art 53   Licitația deschisă

   Art 54   Licitația deschisă

   Art 55   Dialogul competitiv

   Art 56   Dialogul competitiv

   Art 57   Dialogul competitiv

   Art 58   Dialogul competitiv

   Art 59   Dialogul competitiv

   Art 60   Dialogul competitiv

   Art 61   Dialogul competitiv

   Art 62   Reguli de publicitate și transparență

   Art 63   Reguli de publicitate și transparență

   Art 64   Reguli de publicitate și transparență

   Art 65   Reguli de publicitate și transparență

   Art 66   Reguli de publicitate și transparență

   Art 67   Reguli de publicitate și transparență

   Art 68   Reguli de publicitate și transparență

   Art 69   Reguli de publicitate și transparență
;
se încarcă...