Art 48 Reguli aplicabile comunicărilor | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Reguli de participare la procedura de atribuire - SECȚIUNEA a 3-a Reguli de evitare a conflictului de interese -
Art 47 Reguli de evitare a conflictului de interese
Art 49 Reguli aplicabile comunicărilor

CAPITOLUL III Reguli de participare la procedura de atribuire - SECȚIUNEA a 4-a Reguli aplicabile comunicărilor -
Art. 48. -

(1) Cu excepția cazului în care utilizarea mijloacelor electronice este obligatorie conform dispozițiilor prezentei legi, orice comunicare, solicitare, informare, notificare și altele asemenea sunt transmise prin unul dintre următoarele mijloace de comunicare:

a) mijloace electronice;

b) poștă sau fax;

c) comunicare verbală, inclusiv telefonică;

d) înmânare directă sub semnătură.

(2) Mijloacele de comunicare alese trebuie să fie nediscriminatorii, disponibile cu caracter general și să nu limiteze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire.

(3) În cazul utilizării mijloacelor electronice de comunicare, instrumentele și dispozitivele folosite, precum și caracteristicile tehnice ale acestora trebuie să asigure interoperabilitatea cu produsele de uz general în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor.

(4) Comunicarea verbală, inclusiv telefonică, poate fi utilizată pentru alte comunicări decât cele privind elementele esențiale ale unei proceduri de atribuire, cu condiția consemnării în scris a principalelor elemente ale conținutului comunicării verbale.

(5) În sensul dispozițiilor alin. (4), elementele esențiale ale procedurii de atribuire includ documentele concesiunii, solicitările de participare și ofertele.

(6) Conținutul comunicărilor verbale cu ofertanții care ar putea avea un impact semnificativ asupra conținutului și evaluării ofertelor se consemnează prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi minute, înregistrări audio sau sinteze ale principalelor elemente ale comunicării verbale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...