Art 40 Operatori economici | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Reguli de participare la procedura de atribuire - Operatori economici -
Art. 40. -

(1) Entitatea contractantă nu are dreptul de a impune operatorilor economici care participă în comun la procedura de atribuire să adopte sau să constituie o anumită formă juridică pentru depunerea unei oferte/solicitări de participare. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), entitatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici cărora le-a fost atribuit contractul de concesiune să adopte sau să constituie o anumită formă juridică, cu condiția ca acest lucru să fi fost menționat în anunțul de concesionare și documentația de atribuire și în măsura în care o astfel de modificare este necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de concesiune.

(3) Entitatea contractantă poate stabili prin documentația de atribuire, atunci când este necesar, modul în care operatorii economici urmează să îndeplinească cerințele referitoare la situația economică și financiară sau capacitatea tehnică și profesională, precum și anumite condiții specifice privind executarea contractului de concesiune, în cazul participării în comun la procedura de atribuire, cu condiția ca acest lucru să fie justificat de motive obiective și proporționale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:

   Art 30   Exceptări aplicabile contractelor de concesiune de servicii

   Art 31   Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice

   Art 32   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfășurarea unei Activități relevante într-o țară terță

   Art 33   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi afiliate

   Art 34   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entități contractante sau unei entități contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

   Art 35   Exceptări privind activitățile care sunt expuse direct concurenței

   Art 36   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entități din sectorul public

   Art 37   Operatori economici

   Art 38   Operatori economici

   Art 39   Operatori economici

   Art 40   Operatori economici

   Art 41   Confidențialitate

   Art 42   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 43   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 44   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 45   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 46   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 47   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 48   Reguli aplicabile comunicărilor

   Art 49   Reguli aplicabile comunicărilor

   Art 50   Principii generale aplicabile procedurilor de atribuire
;
se încarcă...