Art 38 Operatori economici | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Reguli de participare la procedura de atribuire - Operatori economici -
Art. 38. -
Reviste (1)

În executarea contractelor de concesiune, operatorii economici sunt ținuți să respecte obligațiile aplicabile în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, prin legislația națională, prin contracte colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:

   Art 28   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaționale

   Art 29   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de apărare și de securitate

   Art 30   Exceptări aplicabile contractelor de concesiune de servicii

   Art 31   Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice

   Art 32   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfășurarea unei Activități relevante într-o țară terță

   Art 33   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi afiliate

   Art 34   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entități contractante sau unei entități contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

   Art 35   Exceptări privind activitățile care sunt expuse direct concurenței

   Art 36   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entități din sectorul public

   Art 37   Operatori economici

   Art 38   Operatori economici

   Art 39   Operatori economici

   Art 40   Operatori economici

   Art 41   Confidențialitate

   Art 42   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 43   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 44   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 45   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 46   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 47   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 48   Reguli aplicabile comunicărilor
Reviste:
3. Riscul și impreviziunea în materia contractelor de concesiune de lucrări, a contractelor de concesiune de servicii și a contractelor de parteneriat public-privat în contextul noului cadru unional instituit de Directiva 2014/23/UE privind atribuirea contractelor de concesiune și al noului cadru normativ intern reglementat de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și de Legea nr. 233/2016 a parteneriatului public-privat
;
se încarcă...