Art 37 Operatori economici | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Reguli de participare la procedura de atribuire - Operatori economici -
Art. 37. -
Comentarii expert (1)

(1) Operatorii economici care, potrivit legislației statului în care sunt stabiliți, au dreptul să presteze o anumită activitate inclusă în obiectul concesiunii de lucrări sau de servicii nu pot fi respinși numai pe motiv că, în temeiul legislației statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligați să fie persoane fizice sau persoane juridice.

(2) Persoanele juridice sau alte entități constituite într-o altă formă de organizare prevăzută de lege pot fi obligate să indice în cadrul ofertelor/solicitărilor de participare numele și calificările profesionale relevante ale persoanelor fizice responsabile cu executarea contractului în cauză.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

posibilitatea de participare la procedura de atribuire - Raluca Rizea
Simplul fapt că legislația unui anumit stat prevede posibilitatea atribuirii contractului numai unei persoane fizice sau persoane juridice nu este de natură să conducă la imposibilitatea participării la procedura de atribuire și a unor alte forme de organizare în condițiile legii. Ceea ce determină posibilitatea de participare la procedura de atribuire este dreptul de a presta serviciul în cauză. SURSA: www.anap.gov.ro [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:

   Art 27   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entitățile contractante

   Art 28   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaționale

   Art 29   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de apărare și de securitate

   Art 30   Exceptări aplicabile contractelor de concesiune de servicii

   Art 31   Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice

   Art 32   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfășurarea unei Activități relevante într-o țară terță

   Art 33   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi afiliate

   Art 34   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entități contractante sau unei entități contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

   Art 35   Exceptări privind activitățile care sunt expuse direct concurenței

   Art 36   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entități din sectorul public

   Art 37   Operatori economici

   Art 38   Operatori economici

   Art 39   Operatori economici

   Art 40   Operatori economici

   Art 41   Confidențialitate

   Art 42   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 43   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 44   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 45   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 46   Reguli de evitare a conflictului de interese

   Art 47   Reguli de evitare a conflictului de interese
;
se încarcă...