Art 31 Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Exceptări - Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice -
Art. 31. -

(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune care au ca scop principal să permită autorităților contractante să furnizeze sau să exploateze rețele publice de comunicații electronice sau să furnizeze către public unul sau mai multe servicii de comunicații electronice.

(2) În sensul dispozițiilor alin. (1), noțiunile rețea publică de comunicații electronice și serviciu de comunicații electronice au înțelesurile prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 9 și 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:

   Art 21   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități

   Art 22   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate

   Art 23   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate

   Art 24   Servicii sociale și alte servicii specifice

   Art 25   Concesiuni rezervate

   Art 26   Servicii de cercetare și de dezvoltare

   Art 27   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entitățile contractante

   Art 28   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaționale

   Art 29   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de apărare și de securitate

   Art 30   Exceptări aplicabile contractelor de concesiune de servicii

   Art 31   Exceptări specifice în domeniul comunicațiilor electronice

   Art 32   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite pentru desfășurarea unei Activități relevante într-o țară terță

   Art 33   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi afiliate

   Art 34   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei asocieri de mai multe entități contractante sau unei entități contractante care face parte dintr-o astfel de asociere

   Art 35   Exceptări privind activitățile care sunt expuse direct concurenței

   Art 36   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entități din sectorul public

   Art 37   Operatori economici

   Art 38   Operatori economici

   Art 39   Operatori economici

   Art 40   Operatori economici

   Art 41   Confidențialitate
;
se încarcă...