Art 28 Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaționale | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Exceptări - SECȚIUNEA 1 Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entitățile contractante -
Art 27 Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entitățile contractante
CAPITOLUL II Exceptări - SECȚIUNEA a 3-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de apărare și de securitate -
Art 29 Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de apărare și de securitate

CAPITOLUL II Exceptări - SECȚIUNEA a 2-a Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaționale -
Art. 28. -

(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune pe care entitatea contractantă este obligată să le atribuie conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic care creează obligații de drept internațional public, încheiat, în conformitate cu tratatele, între România și una sau mai multe țări terțe sau subdiviziuni ale acestora, organizații internaționale, care vizează lucrări, produse sau servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari.

(2) Entitățile contractante au obligația de a informa ANAP cu privire la acordurile prevăzute la alin. (1) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate cu tratatele.

(3) ANAP are obligația de a comunica Comisiei Europene informațiile primite potrivit alin. (2).

(4) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune care sunt atribuite de entitatea contractantă în conformitate cu regulile în materie de achiziții stabilite de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, în cazul în care contractele de concesiune în cauză sunt finanțate integral de organizația sau instituția respectivă.

(5) În cazul contractelor de concesiune cofinanțate în cea mai mare parte de o organizație internațională sau de o instituție financiară internațională, părțile convin asupra procedurilor de atribuire aplicabile.

(6) Prezenta lege nu se aplică contractelor de concesiune care implică aspecte de apărare și de securitate națională și pe care entitatea contractantă le atribuie unei organizații internaționale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...