Art 20 Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități | Lege 100/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Reguli de atribuire a contractelor mixte - Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr 2, cât și alte activități -
Art. 20. -

(1) Prin excepție de la prevederile art. 18, în cazul contractelor care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități, entitățile contractante au dreptul de a alege între a atribui contracte distincte pentru părțile separate și a atribui un singur contract.

(2) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie contracte separate, regimul juridic și actul normativ aplicabile atribuirii fiecăruia dintre aceste contracte sunt cele determinate de caracteristicile fiecărei activități avute în vedere.

(3) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (1), entitățile contractante aleg să atribuie un singur contract, se aplică prevederile art. 21. Prin excepție, dacă una dintre activități implică aspecte legate de apărare și de securitate, se aplică prevederile art. 22 și art. 23.

(4) Decizia de a atribui un singur contract sau mai multe contracte distincte nu poate fi luată de entitatea contractantă în scopul exceptării atribuirii unui contract sau a unor contracte de la aplicarea prevederilor prezentei legi, ale legii privind achizițiile publice sau ale legii privind achizițiile sectoriale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 100/2016:

   Art 10   Entități contractante

   Art 11   Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

   Art 12   Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

   Art 13   Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

   Art 14   Pragul valoric și modul de calcul al valorii estimate a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

   Art 15   Revizuirea pragului valoric

   Art 16   Durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii

   Art 17   Contracte mixte

   Art 18   Contracte mixte

   Art 19   Contracte mixte care implică aspecte legate de apărare sau securitate

   Art 20   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități

   Art 21   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activitățile prevăzute în anexa nr. 2, cât și alte activități

   Art 22   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate

   Art 23   Concesiuni de lucrări sau concesiuni de servicii care acoperă atât activități prevăzute în anexa nr. 2, cât și activități care implică aspecte legate de apărare sau de securitate

   Art 24   Servicii sociale și alte servicii specifice

   Art 25   Concesiuni rezervate

   Art 26   Servicii de cercetare și de dezvoltare

   Art 27   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite de entitățile contractante

   Art 28   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaționale

   Art 29   Exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care includ aspecte de apărare și de securitate

   Art 30   Exceptări aplicabile contractelor de concesiune de servicii
;
se încarcă...